Produkcja przemysłowa zawiesiła wysoko poprzeczkę dla sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej.