Z jakiego poziomu będziemy spadać? Dziś PKB za 3 kw.