Tydzień zdominowany przez szczyt UE i posiedzenie EBC