Jest porozumienie ws. budżetu UE. EBC zaskoczył lekko in minus.