Dłuższe restrykcje epidemiczne. Koniec słabości dolara?