Powrót inwestorów z USA na rynek, test dla scenariusz reflacyjnego