O RPP i ISM. Wzrosty stóp procentowych na rynkach trwają.