Inflacja poniżej celu NBP (na chwilę), dziś inflacja bazowa i bilans płatniczy