Risk on, a my cierpliwie czekamy na polską inflację i amerykańskie dane z rynku pracy (wszystko w piątek)