Tydzień sponsorują banki centralne i amerykańska inflacja