Silny rynek pracy w USA i zachowawcza wypowiedź prezesa NBP