Monitoring NBP: zwalniamy, ale na razie bez rynku pracy (co jest całkiem naturalne)