Stabilizacja inflacji, przed nami dane z rynku pracy USA