Fed bez zaskoczenia. Zobaczmy, co zrobi Bank Szwajcarii.