Gospodarka, ceny i płace zwalniają. Zatrudnienie (jeszcze) rośnie.