Sprzedaż detaliczna dopełnia październikowy obraz dezinflacyjny