W inflacji bazowej wciąż nie widać istotnego spowolnienia