Kwantyfikacja oczekiwań inflacyjnych (akt pierwszy)