Pozytywny wpływ inflacji na sektor finansów publicznych to mit