Polskie obligacje zyskiwały wczoraj mimo (a może dzięki) nieobecności zagranicznych inwestorów