Wzrost PKB w USA jeszcze wyższy. Jak będzie w Polsce?