​Odetchnijmy od bieżączki i ​pomyślmy nad ​fiskalem