Tydzień z Fed, EBC, krajową inflacją i nowym rządem