Krok w stronę niższych stóp w Wielkiej Brytanii. Globalny przemysł