Mieszany zestaw danych na początek nowego kwartału