Czy konieczna będzie nowelizacja ustawy budżetowej?