Omikron vs krajowa inflacja

Wariant Omikron wprowadził w ostatnich dniach sporo zaniepokojenia na rynkach. Piszemy o nim kilka słów przedstawiając przegląd sytuacji epidemicznej. Inwestorzy zaczęli kontestować tempo ożywienia (i oczekiwaną wysokość stóp procentowych). Póki co mało jednak wiemy jesz...
Jakie mogą być konsekwencje tarczy antyinflacyjnej?

Najważniejsze wydarzenie wczorajszego dnia było niespodziewane - o 10:30 na konferencji prasowej premier Morawiecki przedstawił strukturę tarczy antyinflacyjnej. Naszym zdaniem tarcza wypłaszcza ścieżkę inflacji w 2022 roku i sprawia, że globalny szczyt inflacji pewnie p...
Czekamy na Biuletyn Statystyczny

Dziś czekać będziemy na uzupełnienie październikowych danych z polskiej gospodarki - poznamy finalną stopę bezrobocia (szacunek MRPiPS był zgodny z naszą prognozą i wynosił 5,5%). Wraz ze stopą bezrobocia GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny za październik. Wczorajszy dz...
Dobre dane o sprzedaży detalicznej i budowlance

Wczorajsze dane z gospodarki krajowej przyniosły kolejne pozytywne niespodzianki - in plus zaskoczyła zarówno sprzedaż detaliczna jak i produkcja budowlano montażowa. W sprzedaży detalicznej świąteczna końcówka roku – pomimo wysokich cen – może być całkiem niezła ze wzgl...
Dobre dane z budowlanki

Produkcja budowlano-montażowa sprawiła lekką niespodziankę i wzrosła w październiku o 4,2% r/r (nasza prognoza: 2,2% r/r, konsensus: 3,3% r/r). Ogólny obraz budowlanki pozostaje bez zmian - ta wciąż czeka na wyraźne rozpędzenie (obecna skala jest wyraźnie mniejsza niż w ...
Sprzedaż nie zwalnia

To niezły wynik sprzedaży i zbliżamy się do trendu. Można mieć wątpliwości odnośnie kontynuacji trendów sprzedaży w ujęciu bottom-up, ale naszym zdaniem te wątpliwości wzajemnie się znoszą (samochody odrobią, reszta dóbr trwałych jest prawdopodobnie wybujała). W szerszym...
Produkcja przemysłowa i PPI zaskakują in plus, czekamy na budowlankę oraz sprzedaż detaliczną
Wczorajsze dane z polskiej gospodarki zaskoczyły in plus - produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 7,8% r/r (zarówno nasze prognozy jak i konsensusu wynosiły 5,3%, a ceny producentów wzrosły o 11,8% r/r (nasza prognoza: 11%, konsensus: 10,8%). Głównym odpowiedzial...
Produkcja nie chce się zatrzymać, ceny również
Wyniki produkcji przemysłowej podawane przez GUS regularnie, pozytywnie nas zaskakują. Nie inaczej było w tym miesiącu - produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w październiku o 7,8% r/r (nasza prognoza, która nie odbiegała od szacunku konsensusu, wynosiła 5,3% r/r). Za ni...
Przed nami przedsmak IV kwartału w polskich danych ze sfery realnej

Piątkowe dane niewiele zmieniły w znanym nam obrazie krajowego rynku pracy (nie odbiegały od sezonowej normy). Ten tydzień przyniesie pełen zestaw brakujących danych za październiki z polskiej gospodarki. Globalnie najważniejszy będzie ewentualny wybór nowego prezesa Fed...
Rynek pracy w listopadzie bez większej historii

Dane z rynku pracy sprawiły niewielką, negatywną niespodziankę. Nieco słabszy niż prognozowaliśmy był wzrost zatrudnienia (0,5% r/r vs nasza prognoza 0,6% r/r, konsensus "trafił"). W okolicach naszej prognozy uplasował się wzrost płac (8,4 % r/r, vs prognoza 8,3% r/r), a...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.