Skąd wzięło się zaskoczenie w podaży pieniądza?

Zwykle nie poświęcamy wiele miejsca miesięcznym danym NBP na temat krajowej podaży pieniądza. W tym miesiącu postanowiliśmy zrobić jednak wyjątek, bo skala zaskoczenia względem konsensusu była naprawdę spora. Sama struktura danych jest także ciekawa i niesie za sobą pewn...
Słaby koniec kwartału w sferze produkcyjnej

Powiedzieć, że wczorajsze odczyty produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej rozczarowały, to nic nie powiedzieć. W obydwu przypadkach marcowe liczby okazały się znacznie gorsze od konsensusu, co nie wróży pozytywnie dla wzrostu PKB w minionym kwartale. Na pociesze...
Polska: Produkcja zawodzi

Niewątpliwie jedną z największych niespodzianek w marcowych miesięcznych danych jest, przynajmniej jak dotąd, wynik produkcji sprzedanej przemysłu. I jest to niestety niespodzianka negatywna. Słabiej od oczekiwań wypadło też przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębio...
Zima w sektorze budowlanym trwa

Lato tej wiosny już było, teraz pora na zimę, co zresztą widać po wyjrzeniu przez okno i wyjściu na zewnątrz. Sektor budowlany także obrał podobny kierunek i ani myśli budzić się z zimowego snu. Perspektywę psuje zakończenie robót publicznych przed wyborami samorządowymi...
GUS odkryje marcowe karty

Na świecie uwaga rynku w rozpoczynającym się tygodniu powinna skupić się na wstępnym PKB za Q1 ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce będziemy żyć czymś innym - paczka marcowych danych, która dopełni obrazu gospodarczego w pierwszym kwartale roku. Dzisiaj z kolei proponujemy ...
Wojna solarna już trwa. Co jest na szali?

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) może wygenerować znacznej skali wzrost produktywności, co w pewnym sensie może stanowić remedium na trendy demograficzne, przynajmniej w pewnym okresie. Mało jednak mówi się o tym, że ekspansja AI oznacza istotny wzrost popytu na energi...
Koniec napięć na Bliskim Wschodzie?
W nocy doszło do ataku odwetowego ze strony Izraela przeprowadzonego na Iran, który przyjął jednak charakter bardziej "symboliczny". Władze w Teheranie nie odnotowały strat, a komentarze płynące z tego kraju sygnalizują możliwość zaniechania dalszego odwetu. Z punktu wid...
Dzień wytchnienia na rynkach
Wczorajsza sesja przyniosła długo wyczekiwaną chwilę wytchnienia na rynkach, pierwszą taką po zeszłotygodniowym odczycie amerykańskiej inflacji. W efekcie obserwowaliśmy deprecjację dolara, która przełożyła się na umocnienie krajowej waluty. Spadały także rynkowe stopy p...
Potrzeba więcej czasu

W swoim pierwszym wystąpieniu po marcowej inflacji prezes Powell nieco zmiękczył swój ton sugerując, iż zasadnym jest pozostawienie obecnych stóp procentowych jeszcze przez jakiś czas bez zmian. Wypowiedź ta wpisuje się w bieżącą wycenę stóp na ten rok, która istotnie zm...
Potrójne zaskoczenie w danych

Pisząc o potrójnym zaskoczeniu w tytule mamy na myśli wczorajszą (finalną) krajową inflację, amerykańską sprzedaż detaliczną za marzec oraz wzrost PKB w Chinach w minionym kwartale. Choć z pozoru wszędzie otrzymaliśmy dane mocniejsze niż oczekiwano, to szczegóły nakazują...
1
2
3
4
5
6
7
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.