Wrzesień

Stany Zjednoczone i strefa euro odbiły się od dna. Tempo ożywienia traci impet, odzwierciedlając wygaszanie skutków pakietów fiskalnych i presję z dotychczasowego rozluźnienia rynków pracy. W Polsce spadek PKB w drugim kwartale był mniejszy niż oczekiwano, ale nie zaskoc...
EBC bez niespodzianek, czekamy na rating Moody's dla Polski

Dziś najciekawszy dla rodzimego podwórka będzie wynik rewizji ratingu dla Polski przez agencję Moody's. Wczorajsze posiedzenie EBC, tak jak oczekiwano, nie przyniosło zmian stóp procentowych czy zmian w programach skupu aktywów. 
EBC nie zaskoczył. Więcej optymizmu.

Wczorajsze posiedzenie EBC, tak jak oczekiwano, nie przyniosło zmian stóp procentowych, czy zmian w programach skupu aktywów. W trakcie konferencji przedstawiono nowe projekcje analityków banku, w których nieznacznie zrewidowano w górę prognozę PKB na ten rok. Polityka E...
Dziś decyzja EBC

Dziś o 13:45 poznamy decyzję EBC dot. stóp procentowych. Nie spodziewamy się zmiany stóp, czy modyfikacji programu PEPP na tym posiedzeniu (taki też jest konsensus). Jak wskazują wczorajsze przecieki, nie warto nastawiać się też na wyraźną gołębią niespodziankę. EBC - ja...
Spokojny dzień w oczekiwaniu na jutrzejszy EBC

Dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo spokojnie. Za nami już odczyt inflacji z Chin (spowolnienie do 2,4% r/r z 2,7%), warte uwagi są jeszcze m.in. dane inflacyjne z Węgier (oczekiwany drobny wzrost do 3,9% r/r z 3,8%). Wczorajszy, relatywnie pusty kalendarz danych nie o...
Spokojny dzień po Święcie Pracy w USA

Dziś opublikowany zostanie finalny odczyt PKB w strefie euro za drugi kwartał. Publikacja nie powinna wzbudzić większych emocji - znamy już wstępne dane, wtorkowy odczyt powinien potwierdzić spadek PKB o 15% r/r w 2 kw. Poznaliśmy już bilans handlu zagranicznego w Niemcz...
Tydzień w cieniu EBC
Tydzień rozpoczyna się leniwie pod kątem publikacji danych. Najciekawszy dzisiejszy odczyt już za nami - niemiecka produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 1,2% m/m (oczekiwano 4,7% m/m). To jest słaby odczyt. Najważniejsze wydarzenia skupione są pod koniec tygodnia - w c...
Słodko-gorzki obraz sierpniowego rynku pracy w USA
Mimo imponującego spadku stopy bezrobocia, dane z rynku pracy nie wyglądają idealnie. Tempo kreacji nowych miejsc pracy obniża się. Wśród bezrobotnych rośnie liczba zwolnionych w sposób trwały (definitywny). Wyczerpanie fiskalnego wsparcia znacząco spowolni odbudowę rynk...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
Rewidujemy w górę prognozy PKB na 2020 i 2021 rok

Rewidujemy tempo wzrostu PKB na 2020 rok z -4,2% do -3,1%. 2021 rok też lekko podnosimy, choć skala rewizji jest w tym przypadku mniejsza: wcześniej prognozowane 4,6% zamienia się w 4,9%. Głównym powodem rewizji są inwestycje i w nieco mniejszym stopniu - zapasy. To nada...
3
4
5
6
7
8
9
Social Media
Kontakt

Serwis prowadzony jest przez Departament Analiz i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. O ile nie zaznaczono inaczej, publikowane materiały maja charakter promocji i reklamy, zgodnie z art. 83c  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.). O ile nie zaznaczono inaczej, materiały nie stanowią badania inwestycyjnego, ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiały serwisu nie stanowią również doradztwa inwestycyjnego, ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Serwis prowadzony jest w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny zawarte w serwisie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia.
Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku).