Rekomendacja numer 2/2021

Zmieniamy agresywną alokację na depozyt.
Dziś PKB w USA

Wczorasza decyzja FOMC nie przyniosła niespodzianek. Fed pozostaje gołębi, traktując wzrosty inflacji jako przejściowe. Wczoraj poznaliśmy też harmonogram luzowania obostrzeń na maj. Dziś publikacja PKB za I kw. 2021 roku w USA. Natomiast w Polsce odbędzie się operacja s...
Fed nie zaskoczył i (na razie) nie zamierza zaskakiwać

Ostatnie projekcje dają FOMC spory margines bezpieczeństwa na przeczekanie nawet bardzo dobrych danych bez mrugnięcia okiem. Sytuacja komplikuje się wraz z wydłużaniem horyzontu czasowego i zwiększeniem niepewności. Fed będzie poruszał się przede wszystkim w rytmie danyc...
Fed nie zaskoczy

Dziś czekamy na wieczorną decyzję FOMC w sprawie stóp procentowych. Naszym zdaniem nie będzie zmian w parametrach polityki pieniężnej, a dotychczasowa komunikacja zostanie utrzymana. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, powinniśmy dziś poznać harmonogram luzowania obostrze...
Parę słów o rynku pracy

Dziś kolejny spokojny dzień pod względem publikacji danych makroekonomicznych. Przed nami tylko decyzja węgierskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych - będzie to raczej nudne posiedzenie. Wczorajszy Biuletyn Statystyczny GUS rzucił nieco światła na ostatnie ...
PMI wciąż optymistyczne

Piątkowe PMI przyniosły znany nam już obraz koniunktury - przemysł zarówno w Europie jak i USA trzyma się bardzo dobrze. Wciąż widoczne są dysproporcje w usługach (to efekt restrykcji, po znaczącym poluzowaniu w USA wskaźnik wskazuje na istotną poprawę). W dzisiejszym ra...
Czekamy na PMI
Konferencja EBC nie zaskoczyła – Bank wciąż pozostaje gołębi. Zaskoczyły natomiast dane o sprzedaży detalicznej, które wpisały się w zestaw optymistycznych danych z krajowej gospodarki. Po danych można szacować, że konsumpcja wyskoczyła na roczny plus w I kwartale. Z kol...
EBC bez zmian
Wczorajsze posiedzenie EBC nie przyniosło niespodzianek, podobnie jak późniejsza konferencja prasowa. EBC pozostaje gołębi. Niezmieniona pozostała też deklaracja o podwyższonym tempie zakupów w ramach PEPP. Zdaniem Lagarde dyskusje o jego ograniczaniu byłyby przedwczesne...
Solidna sprzedaż detaliczna w marcu. Konsumpcja w I kw. już "na plusie".

Sprzedaż detaliczna wpisała się we wczorajszy optymistyczny zestaw danych z krajowej gospodarki. Po danych można szacować, że konsumpcja wyskoczyła na roczny plus w I kwartale. Z kolei dane o koniunkturze konsumenckiej sugerują, że optymizm konsumentów nie został w zasad...
Dziś posiedzenie EBC

Wczorajszy zestaw danych o produkcji przemysłowej i rynku pracy solidnie zaskoczył w górę. Na tyle, że zdecydowaliśmy o rewizji prognozy wzrostu PKB w 2021 roku do 4,7% r/r. Dziś kolejne krajowe dane za marzec - sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa. Global...
3
4
5
6
7
8
9
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.