Czy jest szansa na miękkie lądowanie w USA?

Rynek pracy w USA, ale również w innych gospodarkach, zdaje się być obecnie w centrum uwagi decydentów polityki gospodarczej. Naturalnie w przypadku rynku amerykańskiego czynnik ten ma jeszcze większe znaczenie, bowiem w dużej mierze zależy od tego profil polityki pienię...
GUS rewiduje dane, a my piszemy o funduszach UE

Tak jak można było się tego spodziewać, pierwszy spadek cen nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, o jakim dowiedzieliśmy się w ubiegłym miesiącu, nie był ostatnim. Wczorajsze dane pokazały, iż tempo spadków we wrześniu jeszcze przyspieszyło i wiele wskazuje na to, iż pr...
Fundusze unijne - co jest na szali?

Do tej pory ryzyko braku funduszy unijnych w Polsce ograniczało się do tychże w ramach Funduszu Odbudowy. Środki te są mniejsze w porównaniu z całym budżetem na lata 2021-2027, niemniej wypłacane miały być relatywnie szybko. Tak się jednak nie stało. Co więcej, ostatnie ...
Amerykańskie PMI-e zerwały się ze smyczy

Poniedziałek upłynął pod dyktando październikowych odczytów indeksów PMI zarówno z europejskiej jak i amerykańskiej gospodarki. Ogólny obraz, wyłaniający się z tychże danych, nie wygląda dobrze. O największych rozczarowaniach możemy mówić w przypadku Wielkiej Brytanii or...
Xi Jinping cementuje władzę, Chiny publikują serię danych

W Chinach zakończył się zjazd Partii Komunistycznej, podczas którego obecnie panujący prezydent Xi Jinping przypieczętował władzę na trzecią już kadencję. Zmiana składu komitetu stałego sygnalizuje mniej technokratyczną władzę, co niespecjalnie przypadło do gustu rynkom ...
Słaba budowlanka, sprzedaż przyzwoicie

Dane o sprzedaży detalicznej nie zaskoczyły, potwierdzając relatywnie dobrą sytuację konsumenta (pomimo wysokiej inflacji wspierany jest wysokimi płacami i różnymi formami dodatków fiskalnych). Spore negatywne zaskoczenie przyszło ze strony produkcji budowlano-montażowej...
Dziś kolejna dawka danych (sprzedaż, budowlanka)
Wczorajsze miesięczne dane z krajowej gospodarki wskazywały na dalszą solidną kondycję produkcji przemysłowej i przyzwoite wyniki zatrudnienia (choć słabsze od oczekiwań). Najwięcej emocji wzbudziły jednak płace, te ponownie wybiły ponad konsensus prognoz i to na nich w ...
Płace znów grzeją
Wynik przeciętnego wynagrodzenia to zdecydowanie największa niespodzianka tej serii danych. Świat produkcji przemysłowej wciąż trzyma się mocno (pomimo deklarowanych problemów w ankietach koniunktury). Wciąż dobrze (choć nieco niżej od oczekiwań) wypada też zatrudnienie....
Rozpoczynamy pełne zanurzenie w krajowe dane

Tak jak wspominaliśmy na początku tygodnia, od czwartku zaczynamy lawinę publikacji danych z krajowej gospodarki. Szczegółowa rozpiska wraz z naszymi oczekiwanimi do wglądu poniżej. Zanim jednak pojawią się dane, proponujemy rzut oka na wczorajsze kwartalne badanie NBP d...
Szybki bieg po Szybkim Monitoringu NBP

Staramy się szybko przebiec po najnowszym Szybkim Monitoringu NBP i w tym biegu spojrzeć na niego oczami decydentów w zakresie polityki pieniężnej. Obraz, który się wyłania jest dość spójny - perspektywy spowolnienia będą zniechęcać RPP do dalszych ruchów. 
3
4
5
6
7
8
9
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.