O rynku pracy w USA

Dziś opublikowane zostaną minutes z listopadowego posiedzenia RPP. Uwagę przykuwać będą jednak globalne dane - głównie te z amerykańskiego rynku pracy. Oczekiwany jest wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 469 tys. - taki wynik oznaczałby kolejny miesiąc ze spow...
W RPP bez zmian

Wczorajsze posiedzenie RPP nie przyniosło zmian w polityce pieniężnej. Nie spodziewamy się też zmian na kolejnych posiedzeniach. Dziś śledzić można dane o koniunkturze w usługach.
RPP powiedziała już wszystko na wiele miesięcy

Z krajowego punktu widzenia dziś najważniejsze będzie posiedzenie RPP. Nie spodziewamy się jednak, by przyniosło ono jakiekolwiek zmiany w polityce pieniężnej. Globalnie uwagę przykuć mogą dane o zatrudnieniu wg. ADP w Stanach i sprzedaż detaliczna w Niemczech.
ISM lekko niżej, ale nastroje w przemyśle wciąż dobre

Wskaźnik ISM obrazujący koniunkturę w amerykańskim przemyśle wyniósł 57,5 pkt. To gorszy wynik niż przed miesiącem (59,3 pkt.), ale sam poziom indeksu wskazuje, że tamtejsze nastroje trzymają się mocno. Najważniejsze składowe indeksu wciąż rosną, choć w wolniejszym tempi...
PMI dużo lepiej niż na wiosnę. Szczegóły jednak gorsze niż sam poziom wskaźnika zagregowanego.

Wskaźnik PMI obrazujący nastroje w polskiej gospodarce wyniósł 50,8 pkt. Sam wynik sugeruje stabilizację koniunktury (to trzeci miesiąc z 50,8 pkt.), jednak szczegóły odczytu nie są już tak optymistyczne. Reakcja na obostrzenia epidemiczne jest jednak znikoma w porównani...
Inflacja bez zaskoczeń

Wstępny odczyt inflacji za listopad nie przyniósł niespodzianek. Inflacja wyniosła 3% r/r - tyle wynosiła zarówno nasza prognoza jak i rynkowy konsensus. Dane sugerują stabilizację inflacji bazowej na poziomie 4,2% r/r.
Czekamy na dane o inflacji i koniunkturze
O 10:00 GUS opublikuje wstępny odczyt listopadowej inflacji. Godzinę wcześniej poznamy dane o krajowej koniunkturze wg. PMI. Globalnie uwagę też przykuwać będą wskaźniki koniunktury, w szczególności amerykański ISM w przemyśle. Opublikowany wczoraj odczyt polskiego PKB z...
Prognozy krótkoterminowe - grudzień 2020
Dane za listopad powinny wskazać, jak druga fala pandemii odbiła się na gospodarce. Najbardziej dotknięta będzie sprzedaż detaliczna - tu też naszym zdaniem odnotowano największe spadki. Drugim ciekawym zakładem jest produkcja przemysłowa. W tym przypadku jesteśmy równie...
PKB. Jeszcze tylko IV kwartał i zaczynamy przyspieszanie.

Wyniki z III kwartału nie są zaskakujące. Naszym zdaniem jesteśmy blisko punktu przegięcia na nakładach inwestycyjnych. Na przyspieszenie konsumpcji trzeba będzie poczekać do 2021 roku. Jeszcze tylko hamowanie PKB w IV kwartale i otwiera się perspektywa solidnego wzrostu...
Co nas czeka w tym tygodniu?

Tydzień pełen danych. Dziś poznamy dynamikę PKB za 3 kw., wraz z kompozycją. Szybki szacunek wskazywał na spadek PKB o 1,6% r/r. W tym tygodniu przed nami jeszcze m.in. odczyt inflacji, decyzja RPP, wskaźniki koniunktury i dane z amerykańskiego rynku pracy.
3
4
5
6
7
8
9
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.