USA: Dziwny raport z rynku pracy. Jakie wnioski?

Śmiało można napisać, że styczniowe dane z amerykańskiego rynku pracy były bardzo dziwne. Doskonale pokazały jak trudnym zadaniem jest mierzenie skali zatrudnienia i jak dużo wnoszą rewizje danych i próbkowania. Nie ma wątpliwości, że w styczniu statystyczne kwestie odeg...
Jastrzębio ze strony banków centralnych

Piszemy o dwóch bankach centralnych, które są w orbicie naszych zainteresowań: EBC i CNB. Pierwszy kontynuuje podwyżki i zapowiada kolejny mocny ruch w marcu. Drugi podwyżki już dawno skończył, ale na razie nie kwapi się do obniżek. Do tego zestawu doszedł jeszcze Bank A...
Czechy: CNB bez podwyżek

Brak podwyżek stóp procentowych w Czechach nie był żadnym zaskoczeniem. Czeski bank centralny zakończył cykl podwyżek pół roku temu i trudno znaleźć przesłanki, które miałyby skłonić go do tego, by do nich powrócił. Tu więcej uwagi przykuwa się już do tematu, kiedy będzi...
EBC: 50pb w lutym, kolejne 50pb w marcu?

Christine Lagarde zapowiedziała w grudniu, że EBC będzie bardziej jastrzębi niż Fed. Wczoraj nadeszła ku temu okazja, gdyż rynek odebrał konferencję Powella bardzo gołębio. Okazja ta nie została jednak wykorzystana, choć prezez EBC nie brzmiała wcale gołębio. Niecne plan...
Czy euforia rynku po Fed jest zasadna?

Komunikacja banku centralnego jest jedną z jego największych broni. Było to doskonale widoczne wczoraj podczas konferencji prasowej prezesa Fed. Choć w komunikacie nie ujrzeliśmy istotniejszych zmian, to sama wypowiedź Powella była istnym balansowaniem na krawędzi. Z jed...
Co zrobi Fed?

Wzrost gospodarczy w strefie euro w ubiegłym kwartale okazał się lepszy od oczekiwań, co wpisuje się w ogólnie optymistyczny obraz danych. To w świetle inflacji ważna informacja dla EBC. Konkluzja rozważań europejskich władz monetarnych dopiero jednak jutro. Dzisiaj wszy...
Prognozy krótkoterminowe - luty 2023
Początek miesiąca niesie za sobą szereg niepewności. Jak wyglądała zmiana cenników na początku roku? O ile zwiększy się liczba firm w sektorze przedsiębiorstw, a wraz z nią zatrudnienie? Jaki będzie efekt wzrostu płacy minimalnej? Między innymi z tymi wątpliwościami mier...
Powiew (ostrożnego) optymizmu
Powiało optymizmem. Wzrost PKB w 2022 roku przebił rynkowe prognozy i wyniósł 4,9% r/r. Zaskoczenie pochodziło głównie ze strony inwestycji. Wskazuje to na lepszy (niż nasze prognozy) IV kwartał zeszłego roku. Stosunkowo optymistyczne są też wnioski z Szybkiego Monitorin...
Wnioski z szybkiego monitoringu NBP: być może jesteśmy właśnie w koniunkturalnym dołku.

Najnowsze badanie NBP pokazało, że choć popyt na pracę obniżył się w porównaniu do poprzedniego kwartału, to wciąż względnie wysoki odsetek przedsiębiorstw odczuwa presję na wzrost płac. Nowa ankieta potwierdziła również scenariusz "podwójnego dna" jeśli chodzi o profil ...
Banki centralne w natarciu

Po dość spokojnym początku roku, w tym tygodniu mamy znacznie ciekawiej wyglądający kalendarz ekonomiczny. Uwaga skupi się przede wszystkim na posiedzeniach głównych banków centralnych - Fed oraz EBC. Na deser dostaniemy miesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy, kt...
3
4
5
6
7
8
9
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.