Tydzień z publikacją PKB za II kwartał

To co najważniejsze w tym tygodniu poznamy pod jego koniec - w piątek opublikowany zostanie wstępny wynik polskiego PKB za II kwartał 2021 roku. Naszym zdaniem odnotowany zostanie wzrost o 12% r/r. Zeszły tydzień zakończył się pozytywnym zaskoczeniem z amerykańskiego ryn...
USA: Świetne dane z rynku pracy

Dane z amerykańskiego rynku pracy za lipiec zaskoczyły na plus na każdym froncie. Zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło o 943 tys. osób (konsensus 900 tys.). Stopa bezrobocia spadła do 5,4% (poprzednio 5,9%, konsensus 5,7%). Płace wzrosły o 0,4% m/m (konsensus 0,3% m/m). ...
Czesi nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa

Zgodnie z oczekiwaniami rynku, Narodowy Bank Czech (CNB) podniósł stopy procentowe o 25 pb i nie jest to ostatnie słowo. Obecnie obstawiamy dwie podwyżki w tym roku po 25pb z ryzykiem w górę. Dziś wszyscy czekają na raport z amerykańskiego rynku pracy. Konsensus w Fed su...
CNB podniósł stopy o 25pb, ale to nie jest ostatnia podwyżka w tym roku

Narodowy Bank Czech (CNB) ponownie podniósł stopy procentowe o 25 pb. Główna stopa procentowa wynosi teraz 0,75%. Nie jest to jednak ostatnie słowo banku - najnowszy zestaw prognoz analityków CNB oraz wypowiedzi członków zarządu wskazują, że w tym roku czekają nas dalsze...
Dziś Czesi znów podniosą stopy procentowe

Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem dnia będzie decyzja Narodowego Banku Czech ws. stóp procentowych - należy spodziewać się kolejnej podwyżki (o 25 pb.). Naszym zdaniem nie będzie to ostatnia podwyżka w tym roku. W dzisiejszym dzienniku lustrujemy opublikowany wczoraj pr...
Badania koniunktury NBP: szukamy dziury w całym

Nasz preferowany scenariusz makroekonomiczny zakłada silny wzrost PKB z dość szybko zacieśniającym się rynkiem pracy, presją płacową, dużymi inwestycjami (przyczyniającymi się w średnim okresie głównie do podniesienia zagregowanego popytu, a nie podaży) i presją cenową. ...
Cóż tam, panie, w epidemii?
Wczorajszy dzień w świecie makro był stosunkowo spokojny. Wykorzystaliśmy tę okazję do przyjrzenia się globalnym i polskim statystykom epidemicznym - czwartej fali w krajowych danych jeszcze wyraźnie nie widać, ale trudno się jej nie spodziewać. Dziś dzień ze wskaźnikami...
PMI (Polska) i ISM (USA) nadal bardzo optymistycznie, ale...
Pomimo zaskoczenia w dół, wynik lipcowego PMI dla przemysłu w Polsce (57,6 pkt) jest drugim najwyższym w historii odczytów. Podobnie sprawa ma się w USA, gdzie tamtejszy obraz przemysłu, patrząc przez filtr indeksu ISM, nadal wskazuje na tempo ekspansji bliskie rekordom....
Tydzień z koniunkturą i rynkiem pracy w USA

Rozpoczynający się tydzień pełen jest danych i wydarzeń makro - poznamy indeksy koniunktury PMI i ISM, opublikowane zostaną raporty dot. rynku pracy w USA. W Czechach natomiast bank centralny zdecyduje się (naszym zdaniem) na kolejną podwyżkę stóp. Nie mniej emocjonująca...
Dochody i wydatki Amerykanów w górę

Dane o dochodach i wydatkach oglądane po publikacji analogicznych danych z rachunków narodowych są mało ekscytujące. Tym niemniej widać w nich kilka ciekawych elementów. Prym wiodą, już 4 miesiąc z rzędu usługi, korygują się (w dół) wydatki na dobra trwałe (można powiedz...
3
4
5
6
7
8
9
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.