O projekcji NBP słów kilka (albo i wiele)

W świetle zaprezentowanej projekcji NBP można wyciągnąć wniosek, że polska gospodarka jest na drodze do miękkiego lądowania. O ile na pierwszy rzut oka taka optyka powinna cieszyć, to nie można zapominać o istotnych ograniczeniach całego materiału. Ponadto należy pamięta...
Inflacja inflacji nie równa

Z braku danych kontynuujemy dziś wycieczkę w obszary badań o inflacji. O przyczynach inflacji już było, było już o jej podziale na część popytową i podażową na podstawie modeli ekonometrycznych, tym razem przenosimy się w uniwersum modeli stylizowanych i kalibrowaych. Wn...
Silny rynek pracy w USA i zachowawcza wypowiedź prezesa NBP

W piątek otrzymaliśmy potwierdzenie, iż jak dotychczas amerykański rynek pracy cechował się wysoką odpornością na dotychczasowe spowolnienie. W tym tygodniu oczy inwestorów ponownie zostaną zwrócone na USA z uwagi na publikację czerwcowej inflacji. Nadchodzące dni to rów...
USA: dane z rynku pracy dają zielone światło do dalszych podwyżek stóp

Czerwcowe dane z amerykańskiego rynku pracy nie pokazały ani krzty słabości. Choć w dalszym ciągu o sporym rozczarowaniu możemy mówić w przypadku aktywności zawodowej. Ogólny obraz jest jednak mocny, a Rezerwa Federalna otrzymała zielone światło do kontynuacji zacieśnian...
Pora na amerykański rynek pracy

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podwyższyła stopy procentowe. Z komunikatu nie można wyciągnąć wniosków, że była to ostatnia podwyżka w tym cyklu. Jednocześnie nie możemy tego wykluczyć, biorąc pod uwagę kierunek zmian w realnej sferze gospodarki. Po emocjach zwi...
Nie było "setki", ale zmiana i tak może być ostatnia lub przedostatnia

Przestrzeliliśmy oczekiwania na decyzję RPP (100pb) wchodząc być może za bardzo w wielowymiarowe szachy i nie doceniając wagi parametru wzrostu PKB w funkcji reakcji RPP. Gremium zdecydowało się na mniejszy ruch (50pb). Komunikat nie stwierdza końca (i tu nic się nie zmi...
Ostatni krok RPP?
W świetle nadchodzącej recesji (i zrealizowanych spadków cen surowców) wydaje się, że powoli zbliżamy się do końca cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Pytaniem otwartym pozostaje moment jego zakończenia. Nie zdziwilibyśmy się, jeśli to właśnie w lipcu RPP dokona osta...
Kłopotliwe zyski z TLTRO
Dziś przenosimy się do strefy euro, aby zgłębić temat ostatniego TLTRO oraz związanych z nim propozycji dotyczących... obniżenia czerpanych zeń zysków. Z rzeczy bieżących zobaczymy dziś koniunkturę w usługach USA, "Minutes" z ostatniego posiedzenia FOMC oraz podwyżkę stó...
Co z cenami energii w 2023?

Dziś mniej danych. Można zająć się kwestiami nieco bardziej ponadczasowymi. Postanowiliśmy przyjrzeć się cenom energii na 2023 rok z perspektywy konsumenta. Biorąc pod uwagę bieżące ceny (terminowe), scenariusz podwyżek jest pewny. Pytanie jak rozłożyć te koszty pomiędzy...
Recesja w przemyśle, szczyt na inflacji, szczyt na stopach?

Jesteśmy po dwóch ważnych publikacjach z Polski: PMI oraz inflacji. Pierwszy wskazuje na rosnące ryzyko recesyjne. R jest już w przemyśle, wkrótce zagości w całej gospodarce. Drugi skłania do refleksji nad poszukiwaniem tegorocznej górki (może to już teraz) oraz pokazuje...
3
4
5
6
7
8
9
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.