Ożywienie co najmniej niemrawe

Tytuł zdaje się być aż zbyt łagodny. Choć widać umiarkowaną poprawę w ujęciu miesięcznym, w sprzedaży detalicznej to zakładaliśmy silniejsze odbicie. Produkcja budowlano-montażowa stoi w miejscu. Kolejne miesiące powinny przynieść lepsze dane, ale na razie rakiety to tu ...
Po produkcji, przed sprzedażą

Za nami słabe dane z krajowego rynku pracy i produkcji przemysłowej. Czy w tym samym kierunku podążą dane o lipcowej sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano montażowej? Przekonamy się o 10:00 (wówczas publikacja GUS).
Polska gospodarka na wakacjach

Dane za lipiec z rynku pracy oraz wskaźniki dot. produkcji przemysłowej okazały się spójnie słabe. Zawiodły zarówno płace, PPI i sama produkcja sprzedana przemysłu. Takie dane to kolejny argument dla zwolenników obniżek stóp w gronie RPP.
Tydzień z Jackson Hole czas zacząć

Tydzień zaczynamy krajowymi danymi z rynku pracy i produkcji przemysłowej. Wszystko za lipiec. W przeważającej większości prognoz jesteśmy bardziej optymistyczni niż konsensus. Na najważniejsze wydarzenie przyjdzie czas jednak dopiero pod koniec tygodnia. W czwartek rozp...
Co jest grane z rentownościami obligacji?

Po wielu dniach niemalże całkowitego braku responsywności, w czwartek ujrzeliśmy wreszcie wzrost rentowności polskiego długu. Ten nie reagował do tej pory specjalnie na ruchy, na rynkach zagranicznych, gdzie wczoraj nastąpił kolejny wzrost dochodowości. Jednocześnie na r...
Odpoczynek po PKB

Po wczorajszych krajowych danych o PKB, dziś chwila wytchnienia. W kalendarzu publikacji zaplanowano jedynie dane z USA (indeks Phily Fed, cotygodniowe dane o nowych rejestracjach bezrobotnych i indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board). ​
PKB w II kwartale: zygzakujemy w dół
Szybki szacunek krajowego PKB za 2 kw. wypadł gorzej zarówno od konsensusowych oczekiwań jak i naszej prognozy. W ujęciu rok do roku odnotowano spadek o 0,5% r/r. Biorąc pod uwagę potężny rozstrzał modelowych prognoz, zaskoczenie to nie jest. Wprowadza jednak nowy, gołęb...
Spowolnienie w Chinach, ekspansja w USA
Po krótkiej przerwie wracamy do gry. Na rynku kontynuowaliśmy ostatnio widziane ruchy, tym samym rentowności zagranicznych papierów skarbowych podeszły w górę. Z danych poznaliśmy całą masę informacji z Chin, gdzie władze ponownie zrobiły krok w stronę stymulowania tamte...
Niejednoznaczne dane inflacyjne z USA

Poprzedni tydzień został zdominowany przez zauważalny wzrost rentowności długu zarówno w USA jak i strefie euro. Sprzyjał temu również mocniejszy dolar. Złoty w takich warunkach okazał się względnie odporny. W świetle rosnących rentowności, opublikowane w piątek dane z a...
Inflacje z USA i Czech bez niespodzianek

Czekaliśmy wczoraj na dane inflacyjne z USA i z Czech, ale żadne z nich nie przyniosły większych zaskoczeń. Nie zmieniają one też naszej optyki na przyszłe ruchy tamtejszych banków centralnych - Fed nie zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp we wrześniu, CNB podwyżki ma ...
3
4
5
6
7
8
9
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.