Prognozy krótkoterminowe - marzec 2021

Luty był okresem łagodzenia części obostrzeń co znalazło swoje odzwierciedlenie np. w prognozie sprzedaży detalicznej. Niezmiennie dobrze radziła sobie produkcja przemysłowa, choć wąskie gardła podażowe mogą być niebawem (przejściowo) widoczne. W tym miesiącu poznamy też...
Czekamy na PKB

Dziś zapowiada się najciekawszy dzień w tym tygodniu, a to za sprawą m.in. publikacji polskiego PKB za 4. kw. Nasza prognoza to spadek o 2,8% r/r (tak też wskazywał szybki szacunek).
Wracają restrykcje

Można podsumować dane z rynku nieruchomości USA za styczeń: nie ma zadyszki, ale coraz silniej zaznaczają się elementy cenowo-kosztowe, które mogą spowalniać wzrosty aktywności rynkowej. W Polsce rząd wprowadził restrykcje w obliczu 3 fali zarażeń. Tym razem zdecydowano ...
Zapowiada się spokojny dzień

Dziś w danych spokojny dzień (znamy już finalny PKB w Niemczech - bez niespodzianek). Zaskoczeń nie przyniosły też wczorajsze dane o stopie bezrobocia - ta wzrosła do 6,5% (to głównie efekt sezonowy). Po wczorajszym wystąpieniu J. Powella, o którym piszemy więcej poniżej...
Nadal krucho z popytem na kredyt, werbalna interwencja Lagarde

Dziś dzień publikacji Biuletynu Statystycznego GUS, a więc także publikacji stopy bezrobocia za styczeń. Nie opuszczamy naszego szacunku stopy bezrobocia na poziomie 6,6%. Wstępne dane MRPiT sugerowały odczyt na poziomie 6,5%, jednak kluczowa powinna okazać się w styczni...
Koniunktura w Europie lekko w górę

Piątek przyniósł zaskakująco dobre indeksy PMI w europejskim przemyśle. Lepiej od naszych oczekiwań wypadły też dane o krajowej sprzedaży detalicznej w styczniu. Dziś, pod względem publikacji danych, mało intensywny dzień.
Sprzedaż w cieniu restrykcji
Sprzedaż detaliczna spadła w styczniu o 6% r/r. Spadek nie jest niespodzianką (choć oczekiwaliśmy większej skali). Powodu nie trzeba daleko szukać - to powrót pandemicznych restrykcji.
Sprzedaż, budowlanka i PMI
Po wczorajszych danych o produkcji przemysłowej i PPI (piszemy o nich poniżej) dziś przyjdzie czas na publikację odczytu sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej. W strefie euro i USA natomiast opublikowane zostaną wstępne PMI za luty.
Produkcja przemysłowa bez zaskoczeń

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w styczniu o 0,9% r/r niemal zgodnie z rynkowym konsensusem, który wynosił 1% r/r. Ceny producentów (PPI) wzrosły o 0,7% r/r.
O 10:00 wybije godzina produkcji przemysłowej i cen producentów

Środa obfitowała w dane. Na minus (choć nie nas) zaskoczyły wynik przeciętnego zatrudnienia (-2% r/r), nieco lepiej od oczekiwań wypadło przeciętne wynagrodzenie (+4,8% r/r). Dziś czekamy na dane o produkcji przemysłowej i PPI. Zestaw pozytywnych niespodzianek przyszedł ...
3
4
5
6
7
8
9
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.