Czekamy na dane o zatrudnieniu oraz płacach

Dzisiejszy dzień rozpocznie serię odczytów o stanie polskiej gospodarki we wrześniu. W oczekiwaniu na dane o przeciętnym zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu spoglądamy w kierunku amerykańskiej produkcji przemysłowej, która wyraźnie spowalnia. Ponadto krótko opisujemy wskaźni...
Tydzień z danymi krajowymi i "minutkami" RPP

Nadchodzący tydzień zdominują krajowe dane. Interesujące także będą minutes z ostatniego posiedzenia RPP, na którym doszło do nieoczekiwanej podwyżki stóp. Dziś wchodzimy w szczegóły finalnego odczytu wrześniowej inflacji CPI. Inflacja wzrosła jednak do 5,9% r/r (odczyt ...
Inflacja: w drodze do 7%

To nie pomyłka. Zdecydowaliśmy się zmienić tytuł w przeciągu kilkunastu dni, bo w tym momencie inflacja powyżej 6% w październiku to oczywista oczywistość. GUS "poprawił" odczyt flash z 5,8% na 5,9%. Kompozycja inflacji, z dużym przyspieszeniem przede wszystkim paliw ora...
Szczegóły polskiej inflacji o 10:00

Czekamy na szczegóły polskiej inflacji, które opublikowane zostaną o 10:00. Warto też przyjrzeć się sprzedaży detalicznej za Oceanem (14:30). Wczorajszy bilans płatniczy nie zaskoczył. Rachunek bieżący wszedł gwałtownie w wysokie deficyty i czynniki go powodujące nie ust...
Październik 2021

Szoki podażowe nie odpuszczają, a wręcz dochodzą nowe. Inflacja również nie odpuszcza i już w tym roku przekroczymy 6%. W tych warunkach zdecydowaliśmy się na delikatną korektę scenariusza makro: niższy wzrost (5,2% w 2021, 4,8% w 2022) i wyższą inflację (4,7% w 2021, 5,...
Dziś polski bilans płatniczy

Pora uważniej przyglądać się danych o bilansie płatniczym w Polsce, bo złoty wydaje się szybko tracić kotwicę w nadwyżce obrotów bieżących. O 14:00 dane za sierpień. W międzyczasie przyjrzeliśmy się już prawdopodobnie ostatniej, regularnej aukcji odkupu NBP oraz rzuciliś...
O zakupach aktywów przez NBP 
Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 143,7 mld zł w tym 41,7 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
Dziś inflacja w USA
Wczorajszy dzień bez danych minął szybko. W podobnym tempie wyceniają się podwyżki stóp w Polsce, a rynek obstawia już niemal kolejne 50pb zacieśnienia polityki pieniężnej do końca tego roku (i niemal 180pb w ciągu roku). Dzisiejsza (ostatnia regularna?) aukcja odkupu NB...
Nie ma nowych danych to podsumowujemy prognozy

Wczorajszy dzień nie przyniósł żadnych istotnych danych. Dziś sytuacja nie zmieni się i zobaczymy publikacje stricte z trzeciej ligi (ZEW). Istotnym wydarzeniem będzie posiedzenie TSUE ws. mechanizmu warunkowości wypłaty środków europejskich. Postanowiliśmy wykorzystać t...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 12.10.2021
3
4
5
6
7
8
9
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.