Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 8.03.2024
Marzec 2024

NBP i EBC opublikowały najnowsze projekcje. To jednak jedyna część wspólna w przypadku tych banków. Perspektywy polityki pieniężnej w strefie euro i Polsce są mocno odmienne - w tym pierwszym przypadku można spodziewać się obniżek stóp w okolicach połowy roku. W drugim, ...
Po konferencjach prezesów EBC i NBP

EBC zbliża się do obniżek stóp, choć C. Lagarde jak ognia unikała wczoraj takich słów. Prezes A. Glapiński natomiast żadnych słów się nie boi, ale za to nie ma co oczekiwać obniżek stóp w Polsce w najbliższym czasie. Tym dwóm wydarzeniom poświęciliśmy dzisiejszy komentar...
Kolejny krok w stronę obniżki stóp przez EBC

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego nie była żadnym zaskoczeniem, choć dochodzimy do wniosku, że przygotowywanie gruntu pod pierwszą obniżkę stóp procentowych trwa i nabiera tempa. Wczoraj dokonany został w tę stronę kolejny mały krok. Jednocześnie komunikacja EBC po...
Konferencyjna konkurencja

Opublikowany wczoraj komunikat RPP z jednej strony nie był zaskoczeniem, gdyż Rada nie zmieniła głównej linii myślenia. Z drugiej strony zaprezentowane zręby projekcji zdają się kreślić scenariusz idealny, choć naszym zdaniem realizacja tego scenariusza może być dość tru...
Marcowa RPP: bez zmian

Stopy procentowe pozostały bez zmian: 5,75%. Obyło się więc bez niespodzianki, choć w trakcie dnia inwestorzy mieli mieszane uczucia, bo posiedzenie zbiegło się z dyskusją na temat zakończenia tarczy żywnościowej (obniżony do 0% VAT na gros koszyka żywnościowego). Ostate...
Czy w RPP pojawią się wątpliwości?
Dziś decyja RPP. Nie spodziewamy się zmian stóp procentowych ani zmiany retoryki ze strony Rady. Skąd więc pytanie w tytule? Marzec powinien przynieść inflację w pobliżu celu, a nie można też wykluczyć, iż nowa projekcja wskaże również na wartość w celu. Wiele będzie tut...
Tydzień (powoli) nabiera rozpędu
Poniedziałkowa sesja upłynęła dość ospale. Nie pojawiły się żadne istotne dane, a na rynkach europejskich obserwowaliśmy lekki spadek dochodowości długu skarbowego. Tak jak pisaliśmy wczoraj, z dnia na dzień tydzień będzie nabierał rozpędu. W międzyczasie spojrzeliśmy na...
Smok w Polsce

Nie smog, tylko smok. Postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bardziej dokładnie związkom Chin z polską gospodarką. Interesuje nas przede wszystkim kontekst krajowy, czyli jak bardzo Chiny obecne są na polskim rynku. Odpowiedź jest na razie dość oczywista: niezbyt bardzo. To ...
Tydzień pełen wrażeń

Ostatnia sesja ubiegłego tygodnia przyniosła kontynuację spadków rentowności długu skarbowego tak w Polsce jak i za granicą. Ze strefy euro poznaliśmy wstępną inflację za luty, zaś ze Stanów Zjednoczonych przemysłowy indeks ISM. Nowy tydzień zaczynamy w zasadzie od puste...
3
4
5
6
7
8
9
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.