Co zrobi RPP?

Początek tygodnia pokazał kontynuację siły polskiego rynku długu. Wbrew kierunkowi na rynkach bazowych, rentowności polskich obligacji spadały. Umocnieniu uległ także złoty względem euro. W takich okolicznościach zbliżamy się wielkimi krokami do posiedzenia RPP. Konsensu...
​Tydzień z decyzją RPP

Piątek przyniósł zestaw dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy. Piszemy o nich w komentarzu poniżej. Pomimo pozytywnej niespodzianki, nie spodziewamy się, by była ona wystarczająca by zmienić nastawienia Fed - wciąż oczekujemy braku zmiany stóp procentowych na czerw...
MFW o polskiej polityce pieniężnej
Wczorajsza sesja upłynęła ponownie pod dyktando spadających rynkowych stóp procentowych, na czym zyskały również polskie papiery skarbowe. Za granicą rynek żył w ostatnim czasie głosowaniem projektu ustawy zawieszającym limit zadłużenia w USA, który dzisiejszego poranka ...
Jakie wnioski po krajowych danych?
Opublikowany wczoraj finalny odczyt PKB za pierwszy kwartał oraz wstępny wskaźnik inflacji za maj dały sporo do myślenia uczestnikom rynku. Pierwsza oznaka chłodzenia się zasadniczej presji cenowej nad Wisłą skutkowała zagraniem przez rynek scenariusza niższych stóp proc...
Krajowa koniunktura oczami KE

Wtorek przyniósł kontynuację wzrostów cen polskiego długu, tym razem już nie w akompaniamencie aprecjacji krajowej waluty. Podobne ruchy obserwowane były również na zagranicznych rynkach. Świat zdaje się żyć procedowaniem projektu ustawy zawieszającej limit zadłużenia w ...
Polskie obligacje zyskiwały wczoraj mimo (a może dzięki) nieobecności zagranicznych inwestorów

Wczorajszy brak handlu w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych skutkował relatywnie niską płynnością i brakiem istotniejszych zmian za granicą. To nie przeszkodziło polskim obligacjom zyskiwać. Rentowność benchmarkowej 10-latki obniżyła się o 10pb, co było najwięk...
Skąd wzięły się zmiany w podaży pieniądza w Polsce?

Przyszedł dziś do pracy tajemniczy jegomość. Ubrany był w kraciasty płaszcz. Daszek kapelusza lekko opadał na oczy. Nie mogliśmy dojrzeć rysów twarzy, przykrywał je gęsty dym z tlącej się fajki, którą trzymał w ustach. Nic nie mówiąc, zaczął pisać. Nie protestowaliśmy. W...
Budżet pod ciężarem zmian podatkowych
Wczorajszy dzień obfitował w sporo danych. Nie obyło się bez niespodzianek. Zaskoczyła stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce (w dół, czyli pozytywnie), zaskoczył PKB w USA (w górę, czyli też pozytywnie). My z kolei w żołnierskich słowach piszemy o wykonaniu budżetu ce...
O krajowej koniunkutrze i o FOMC

Wczorajsza sesja miała dwa istotne punkty. Pierwszym z nich była publikacja krajowej koniunktury konsumenckiej, gdzie doświadczyliśmy w dużej mierze kontynuacji poprzednich trendów. Innymi słowy, polski konsument najgorsze wydaje się mieć już za sobą. Drugim wartym uwagi...
1
2
3
4
5
6
7