Spokojny tydzień. Ciśnienie podniesie się dopiero w jego końcu.

Po tygodniu pełnym krajowych danych wybieramy się za granicę. Nasza uwaga skupiona będzie na decyzjach banków centralnych w USA i na Wegrzech (kolejna podwyżka). Poznamy też m. in. PKB za II kw. dla Europy i USA. Ostatniego dnia wrócimy do kraju, żeby przyjrzeć się wstęp...
EBC wydłużył oczekiwany okres niskich stóp

Stopy procentowe oraz inne parametry polityki pieniężnej EBC pozostawił bez zmian. Zaszła natomiast oczekiwana zmiana forward guidance, która wydłużyła okres oczekiwanych, zerowych stóp procentowych. Dyskusji o zmianie intensywności bieżącej stymulacji, w tym zakupów akt...
Dziś decyzja EBC
Dzisiaj największa uwaga będzie skupiona wokół decyzji EBC dot. stóp procentowych w strefie euro. Bez zmian pozostaną stopy i pozostałe parametry polityki pieniężnej, jednak zmianom ulegnie warstwa słowna. Wczorajsze dane o sprzedaży detalicznej nie zaskoczyły - nadszedł...
Czekamy na budowlankę i sprzedaż detaliczną
Dziś czerwcowy obraz krajowej gospodarki dopełnią dane o produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej. Poznamy również dane o koniunkturze za lipiec. Wczorajsze dane o produkcji przemysłowej były zgodne z oczekiwaniami. Produkcja utrzymuje się w trendzie, je...
Rynek pracy w dobrej formie, czekamy na produkcję przemysłową i PPI

Po dobrych danych z rynku pracy (na plus zaskoczyły zarówno przeciętne zatrudnienie oraz płace) dziś dalsza część krajowych danych za czerwiec - opublikowane zostaną wyniki produkcji przemysłowej oraz cen producentów (PPI)
Krajowe dane + EBC

Rozpoczynamy tydzień pełen krajowych danych. Na start GUS opublikuje dane z rynku pracy za czerwiec - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i przeciętne wynagrodzenie. Ponadto przed nami pełen wachlarz krajowych danych (produkcje: przemysłowa i budowlana, sp...
Czerwcowa inflacja potwierdzona, amerykańska produkcja lekko poniżej oczekiwań

Nie było zaskoczeń - finalny wynik inflacji pozostał na poziomie wyniku flash, czyli 4,4%.  Pomimo niespodzianki w tym miesiącu, nie zmieniamy naszej prognozy - inflacja do końca roku będzie jeszcze rosła i ryzyka rozkładają się w tym momencie w jednym kierunku: w górę. ...
Poznamy dziś szczegóły czerwcowej inflacji
Dziś z krajowego punktu widzenia najważniejsza będzie finalna inflacja. Flash zaskoczył w dół (4,4%) - dzisiejsza publikacja rzuci światło na źródła zaskoczenia. Wczorajsze dane o bilansie płatniczym zaskoczyły na minus - saldo rachunku bieżącego wyniosło zaledwie +60 ml...
Inflacja w USA w górę, EURPLN też w górę

Wynik 5,4% r/r amerykańskiej inflacji przebił rynkowe oczekiwania. Nie wywołał natomiast istotnej rynkowej reakcji (wciąż obowiązuje narracja, że wzrosty są przejściowe). Dziś z uwagą śledzić będziemy czy i jak Jerome Powell odniesie się do wczorajszych danych w wystąpie...
1
2
3
4
5
6
7