Przed nami nudny tydzień?

Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy spowodowały, że inwestorzy coraz mocniej doklejają się z oczekiwaniami do ścieżki stóp procentowych preferowanej przez FOMC (niewielkie obniżki w tym roku). Tydzień nie obfituje w publikacje z USA, więc to raport z rynku pracy b...
Krok w stronę niższych stóp w Wielkiej Brytanii. Globalny przemysł

Polityka pieniężna w głównych bankach centralnych zaczyna coraz śmielej dryfować w kierunku obniżek stóp procentowych. Wczoraj krok w tym kierunku dokonał Bank Anglii, ale też bank centralny Szwecji. O tym pierwszym piszemy nieco szerzej w dzisiejszym tekście. Rzucamy ok...
Fed odracza obniżki stóp, słaby polski PKB
Amerykański bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co nie było żadną niespodzianką. Jednocześnie dał znać uczestnikom rynku, iż poprzeczka dla marcowej obniżki jest zawieszona dość wysoka. Nie jest to jednak opcja niemożliwa. W dzisiejszym te...
Węgrzy ostrożniej ze stopami
Podczas wczorajszej sesji obserwowaliśmy spadek rynkowych stóp procentowych w Polsce oraz USA, ale ich lekki wzrost w przypadku niemieckich papierów skarbowych. Jednocześnie lepiej radził sobie złoty. Z regionu warto odnotować decyzję ws. stóp procentowych na Węgrzech, o...
Koniec korekty na rynku długu?

Rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych od kilku sesji zdają się wskazywać na zmęczenie ostatnimi wzrostami. Paliwa do ognia dolała wczorajsza publikacja nowej podaży papierów skarbowych w USA w bieżącym oraz kolejnym kwartale, która wskazała na mniejszą niż...
Co z cenami energii dla gospodarstw domowych w 2024 roku?

Zmiany cen energii na rachunkach gospodarstw domowych będą w tym roku główną siłą decydującą o skali przyspieszenia inflacji. W zależności od scenariusza, inflacja CPI na koniec roku znajdzie się w przedziale od 6,4% do 9,4%, gdyż wycofywanie tarcz inflacyjnych może przy...
Amerykańska inflacja już w celu?

Ostatnie godziny przyniosły kolejne zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Choć reakcja rynkowa była relatywnie niewielka, czynnik ten stanowi pewne ryzyko dla perspektywy inflacji towarów. Skoro już przy inflacji jesteśmy, postanowiliśmy również pokrótce odnieść się ...
Lagarde nie strofuje rynku, świetny PKB z USA
Wczorajsza sesja skupiona była na dwóch wydarzeniach, o których dzisiaj piszemy. Przede wszystkim decyzja Europejskiego Banku Centralnego, która sama w sobie zaskoczeniem nie była, ale konferencja wniosła więcej. Po drugie wstępny PKB za Q4 z USA, który pokazał siłę sfer...
Kolejny sygnał do działania dla EBC

Styczniowe indeksy PMI zdominowały wczorajszy kalendarz publikacji makroekonomicznych. Z uwagi na fakt, że zaczęliśmy nowy rok, postanowiliśmy przyjrzeć się im nieco bardziej skrupulatnie, zwłaszcza europejskim wskaźnikom. Wnioski są dość jednoznaczne, o czym świadczy ty...
1
2
3
4
5
6
7