RPP w blokach startowych

Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. Jakiekolwiek szczegóły poznamy jednak dopiero jutro (obstawiamy obniżkę o 25pb). W czasie oczekiwania proponujemy tematy bardziej strukturalne i globalne - mianowicie wnioski płynące z głosów przedstawicieli EBC i Fed z nied...
Czas na obniżkę stóp

Wszyscy, którzy z utęsknieniem czekali na obniżki stóp procentowych w Polsce (najprawdopobniej) będą mogli się w tym tygodniu uśmiechnąć. W naszej ocenie RPP zdecyduje się na cięcie stóp o 25pb. Na to jednak czas dopiero w środę. Wcześniej dość nudny początek tygodnia. Z...
Suma zaskoczeń sprzyja RPP
Po kilka miesiącach z odczytami inflacji poniżej oczekiwań sierpień przyniósł pierwszą wartość plasującą się powyżej konsensusu. Jednocześnie inflacja utrzymała się nad barierą 10%. Z drugiej strony PKB w drugim kwartale obniżył się mocniej aniżeli pierwotnie raportował ...
​Inflacja Schroedingera
Wrażliwość rynku na odczyty makroekonomiczne jest w obecnym czasie bardzo wysoka. Było to widoczne również wczoraj po lekko słabszym amerykańskim PKB za Q2. W efekcie rynkowe stopy procentowe osunęły się, co pociągnęło za sobą także inne rodzaje aktywów. Jaka będzie wraż...
Złe dane to znowu dobre dane

Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych dość dobitnie pokazała, że uczestnicy rynku traktują słabsze dane z gospodarki w optymistyczny sposób. W efekcie po rozczarowujących liczbach odnośnie do zaufania konsumentów oraz popytu na pracę obserwowaliśmy niższe stopy procen...
Nudny początek tygodnia

Pracownik zdolny napisał o pracy zdalnej. Jako, że w świecie makro nie działo się wczoraj nic, to ów tekst jest dzisiaj naszym flagowym (i jedynym) dłuższym komentarzem.
Bez przełomu w Wyoming

Wystąpienia Powella oraz Lagarde nie wniosły wiele nowego do debaty o perspektywach polityki pieniężnej. Obydwie wypowiedzi w dużej mierze były powtórką z lipcowych konferencji prasowych. W związku z powyższym ostateczna reakcja rynku także była ograniczona, choć chwilow...
Kolejny rok z wysokim deficytem budżetowym
Wczorajsza sesja skutkowała wznowieniem wyprzedaży zagranicznych obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie słaby sentyment przefiltrował się także do rynku akcji, który uświadczył jednej z gorszych sesji w ostatnim czasie. Zachowania inwestorów na rynku ...
​PMI nie napawają optymizmem

Wczorajsze indeksy PMI obrazujące koniunkturę w gospodarkach strefy euro i USA zawiodły. Źródłem negatywnej niespodzianki w strefie euro były usługi, w USA przemysł. W takich okolicznościach nie spodziewamy się by EBC zdecydował się na jeszcze jakieś podwyżki stóp, co do...
1
2
3
4
5
6
7