Kolejny argument za ostrożnym podejściem dla EBC

Zmiana sentymentu na bazowych rynkach obligacji skarbowych zawitała również nad Wisłę. W konsekwencji obserwowaliśmy wczoraj wyraźne cofnięcie rentowności krajowego długu. Poniekąd ruch ten wspierany był przez ponownie słabsze indeksy PMI. W przededniu decyzji EBC, główn...
Szczyt na rentownościach minięty?

Z jednej strony, fenomenalne dane o produkcji budowlanej z Polski powinny zachęcać do grania wyższych rentowności długu skarbowego. W tym tonie, można byłoby odbierać również wczorajszą aukcję. Z drugiej jednak strony, rynki bazowe zdają się znajdować u progu korekty. Kt...
Ostatni akt krajowych danych za wrzesień
Tak jak przypuszczaliśmy, krajowa sprzedaż detaliczna we wrześniu zaskoczyła na plus, do czego odnosimy się w poniższym tekście. Z rynkowego punktu widzenia, piątkowa sesja przyniosła zaś kolejny wzrost rentowności długoterminowych papierów w kraju. Dzisiaj ostatni zesta...
Wyważone wystąpienie Powella
Wczorajsza paczka danych z krajowej gospodarki nie była ani słaba, ani szczególnie mocna. Były to jednocześnie ostatnie dane za trzeci kwartał, więc można już z większą pewnością kreślić prognozy wzrostu PKB. Z rynkowego punktu widzenia, czwartek przyniósł zauważalny wzr...
Czas na dane

Po okołowyborczym zamieszaniu, dzisiejszy kalendarz publikacji pozwoli już w pełni wrócić do makroekonomicznego życia. Wszystko za sprawą publikacji GUS, który poda wyniki produkcji przemysłowej, PPI, przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju (wszyst...
Lepsze dane, wyższe stopy

Lepsze dane z amerykańskiej gospodarki po raz kolejny były paliwem dla wzrostów rentowności obligacji skarbowych w USA. W Europie trend był podobny, a wpisał się w niego również polski rynek (odreagowanie poniedziałkowego ruchu). Jakby tego było mało, paczka danych z Chi...
Tąpnięcie inflacji bazowej

W kraju czekamy na przedstawienie wyników wyborów po przeliczeniu 100% okręgów. Dotychczasowe wyniki z ponad 99% z grubsza potwierdziły wskazania z exit polli. Czeka nas też kilka danych makro ze świata. Przed południem ZEW z Niemiec. Po południu sprzedaż detaliczna (ocz...
Początek powyborczych szachów
Emocje wyborcze jeszcze nie opadły i zapewne szybko się to nie stanie. Z gospodarczego punktu widzenia, wynik exit poll został odebrany pozytywnie przez rynek. Ostatecznie rezultaty te niosą głębsze implikacje dla polityki fiskalnej i monetarnej, o których piszemy w poni...
Żywiołowa reakcja rynku na inflację z USA

Wrześniowa inflacja ze Stanów Zjednoczonych była jednym z istotniejszych punktów kalendarza wydarzeń makroekonomicznych kończącego się tygodnia. Choć dane tylko nieznacznie przebiły rynkowe oczekiwania, to reakcja rynku okazała się bardzo żywiołowa. Rentowności obligacji...
1
2
3
4
5
6
7