Za nami Fed, przed nami PKB w USA i inflacja w Niemczech

Wczorajsze posiedzenie FOMC nie było tak nudne jak się zapowiadało. Stopy procentowe pozostały bez zmian, zmienił się jednak komunikat. Odnotowano postęp na rynku pracy, choć nie jest to jeszcze postęp znaczący - ten będzie skutkował decyzją o ograniczeniu skupu aktywów....
Czas na FOMC

Dziś oczy wszystkich skierowane będą na USA - FOMC podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. To nie będzie nadmiernie ekscytujące posiedzenie. Bez projekcji i bez zmiany zdania Komitetu: inflacja przejściowa, progres na rynku pracy widoczny, ale bez spełnienia warunk...
Dziś decyzja MNB: kolejna podwyżka stóp
Dzisiaj na Węgrzech zostanie podjęta decyzja ws. stóp procentowych i zobaczymy dziś najprawdopodobniej kolejną podwyżkę stóp: 20pb. Oczekiwania przesuwają się stopniowo w kierunku bardziej stromej ścieżki zacieśnienia polityki pieniężnej. W dzisiejszym dzienniku przygląd...
Spokojny tydzień. Ciśnienie podniesie się dopiero w jego końcu.
Po tygodniu pełnym krajowych danych wybieramy się za granicę. Nasza uwaga skupiona będzie na decyzjach banków centralnych w USA i na Wegrzech (kolejna podwyżka). Poznamy też m. in. PKB za II kw. dla Europy i USA. Ostatniego dnia wrócimy do kraju, żeby przyjrzeć się wstęp...
EBC wydłużył oczekiwany okres niskich stóp

Stopy procentowe oraz inne parametry polityki pieniężnej EBC pozostawił bez zmian. Zaszła natomiast oczekiwana zmiana forward guidance, która wydłużyła okres oczekiwanych, zerowych stóp procentowych. Dyskusji o zmianie intensywności bieżącej stymulacji, w tym zakupów akt...
Dziś decyzja EBC

Dzisiaj największa uwaga będzie skupiona wokół decyzji EBC dot. stóp procentowych w strefie euro. Bez zmian pozostaną stopy i pozostałe parametry polityki pieniężnej, jednak zmianom ulegnie warstwa słowna. Wczorajsze dane o sprzedaży detalicznej nie zaskoczyły - nadszedł...
Czekamy na budowlankę i sprzedaż detaliczną

Dziś czerwcowy obraz krajowej gospodarki dopełnią dane o produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej. Poznamy również dane o koniunkturze za lipiec. Wczorajsze dane o produkcji przemysłowej były zgodne z oczekiwaniami. Produkcja utrzymuje się w trendzie, je...
Rynek pracy w dobrej formie, czekamy na produkcję przemysłową i PPI
Po dobrych danych z rynku pracy (na plus zaskoczyły zarówno przeciętne zatrudnienie oraz płace) dziś dalsza część krajowych danych za czerwiec - opublikowane zostaną wyniki produkcji przemysłowej oraz cen producentów (PPI)
Krajowe dane + EBC

Rozpoczynamy tydzień pełen krajowych danych. Na start GUS opublikuje dane z rynku pracy za czerwiec - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i przeciętne wynagrodzenie. Ponadto przed nami pełen wachlarz krajowych danych (produkcje: przemysłowa i budowlana, sp...
4
5
6
7
8
9
10