Suma zaskoczeń sprzyja RPP

Po kilka miesiącach z odczytami inflacji poniżej oczekiwań sierpień przyniósł pierwszą wartość plasującą się powyżej konsensusu. Jednocześnie inflacja utrzymała się nad barierą 10%. Z drugiej strony PKB w drugim kwartale obniżył się mocniej aniżeli pierwotnie raportował ...
​Inflacja Schroedingera

Wrażliwość rynku na odczyty makroekonomiczne jest w obecnym czasie bardzo wysoka. Było to widoczne również wczoraj po lekko słabszym amerykańskim PKB za Q2. W efekcie rynkowe stopy procentowe osunęły się, co pociągnęło za sobą także inne rodzaje aktywów. Jaka będzie wraż...
Złe dane to znowu dobre dane
Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych dość dobitnie pokazała, że uczestnicy rynku traktują słabsze dane z gospodarki w optymistyczny sposób. W efekcie po rozczarowujących liczbach odnośnie do zaufania konsumentów oraz popytu na pracę obserwowaliśmy niższe stopy procen...
Nudny początek tygodnia
Pracownik zdolny napisał o pracy zdalnej. Jako, że w świecie makro nie działo się wczoraj nic, to ów tekst jest dzisiaj naszym flagowym (i jedynym) dłuższym komentarzem.
Bez przełomu w Wyoming

Wystąpienia Powella oraz Lagarde nie wniosły wiele nowego do debaty o perspektywach polityki pieniężnej. Obydwie wypowiedzi w dużej mierze były powtórką z lipcowych konferencji prasowych. W związku z powyższym ostateczna reakcja rynku także była ograniczona, choć chwilow...
Kolejny rok z wysokim deficytem budżetowym

Wczorajsza sesja skutkowała wznowieniem wyprzedaży zagranicznych obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie słaby sentyment przefiltrował się także do rynku akcji, który uświadczył jednej z gorszych sesji w ostatnim czasie. Zachowania inwestorów na rynku ...
​PMI nie napawają optymizmem

Wczorajsze indeksy PMI obrazujące koniunkturę w gospodarkach strefy euro i USA zawiodły. Źródłem negatywnej niespodzianki w strefie euro były usługi, w USA przemysł. W takich okolicznościach nie spodziewamy się by EBC zdecydował się na jeszcze jakieś podwyżki stóp, co do...
Dziś PMI
Wczorajsze krajowe dane o sprzedaży detalicznej i budowlance wpisały się w zestaw relatywnie słabych lipcowych publikacji. Dziś uwaga przenosi się do strefy euro i USA, gdzie opublikowane zostaną wstępne PMI zarówno w usługach jak i przemyśle.
Po produkcji, przed sprzedażą

Za nami słabe dane z krajowego rynku pracy i produkcji przemysłowej. Czy w tym samym kierunku podążą dane o lipcowej sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano montażowej? Przekonamy się o 10:00 (wówczas publikacja GUS).
4
5
6
7
8
9
10