​Które elementy badań koniunktury ​NBP Rada weźmie teraz pod ​uwagę?

Najnowsze badania koniunktury NBP są ważne z kilku powodów. RPP lubi się o nie opierać i lubi przede wszystkim potwierdzać swój ogląd procesów gospodarczych. Koniunktura jest obecnie słaba, a procesy cenowe uspokajają się. Jednocześnie te same badania koniunktury potwier...
O debacie, która nie ma sensu

Mamy wrażenie, że coraz częściej w dyskusji o krajowej polityce pieniężnej nadmierną wagę przywiązuje się do tego, czy CPI na koniec roku zejdzie poniżej 10% r/r. Naszym zdaniem, debata o tym, czy inflacja na koniec roku będzie jednocyfrowa czy dwucyfrowa jest dziwaczna ...
EBC: jastrzębi powiew nad Menem
Europejski Bank Centralny postanowił nie wychodzić przed szereg i dostarczyć podwyżkę stóp procentowych w oczekiwanej przez rynek skali. W przeciwieństwie jednak do konferencji prezesa Fed, Lagarde brzmiała wczoraj zdecydowanie bardziej jastrzębio. Wyraźne dystansowanie ...
CNB: Jastrzębio
Majowe posiedzenie czeskiego banku centralnego przyniosło trochę niespodzianek. Choć stopy procentowe pozostały bez zmian, to zmienił się układ sił w Zarządzie CNB głosujący za takim stanem rzeczy. Decyzję o stopach bez zmian poparło 4 członków, 3 pozostałych głosowało z...
Fed kończy cykl podwyżek stóp

Wczorajsza decyzja Rezerwy Federalnej nie była żadnym zaskoczeniem zarówno dla rynków finansowych jak i ankietowanych ekonomistów. Stopy powędrowały w górę i najprawdopodobniej była to ostatnia podwyżka w bieżącym cyklu zacieśniania monetarnego. Wszystko wskazuje na to, ...
Kwantyfikacja oczekiwań inflacyjnych (akt ​drugi)

Ten tekst jest zapowiedzianym już przedstawieniem alternatywnych - dla metod probabilistycznych - sposobów kwantyfikowania oczekiwań inflacyjnych, czyli kwantyfikacji metodami regresyjnymi. Ich wyniki są zbliżone do tych otrzymanych w przypadku metod probabilistycznych -...
Jak to jest z tą aktywnością zawodową w USA?

Temat amerykańskiego rynku pracy nie przestaje wzbudzać zainteresowania uczestników życia gospodarczego. To wszystko zasługa retoryki Rezerwy Federalnej wskazującej, iż bez pogorszenia na rynku pracy trwałe sprowadzenie inflacji do celu może okazać się problematyczne. W ...
Kwantyfikacja oczekiwań inflacyjnych (akt pierwszy)
Oczekiwania inflacyjne w Polsce to ekonomiczny yeti. Dużo się o nich mówi, często uwzględnia w różnych analizach (jakoś tam), ale rzadko widuje. Owszem, GUS i Komisja Europejska (badania ESI) podają różne miary oczekiwań, ale nie podają liczby. Nie dowiemy się z nich, że...
Czechy: Rynki odczytały konferencję prezesa CNB jastrzębio

Sama decyzja nie przyniosła żadnych zaskoczeń. Stopy procentowe pozostały niezmienione, z główną stopą procentową na poziomie 7%. Co więcej, zwiększył się odsetek członków zarządu CNB głosujących za taką decyzją (6 na 7 członków opowiedziało się za, wcześniej było to 5 n...
5
6
7
8
9
10
11