EBC zmienia programy skupu aktywów, ale na podwyżki stóp jeszcze nie jest gotowy

EBC zgodnie z oczekiwaniami ogłosił, że w marcu zakończy zakupy w ramach PEPP. Jednocześnie, niejako w miejsce PEPP zwiększony zostanie (tymczasowo) skup aktywów w ramach programu APP. To pozwoli uniknąć gwałtownego spadku zakupów netto. Poznaliśmy też nowe prognozy anal...
FOMC - bye, bye transitory

Bez niespodzianek, Fed pożegnał narrację o przejściowej inflacji i zwiększył tempo redukcji zakupów aktywów. Podwyżki stóp procentowych nadejną zapewne w II kwartale 2022 roku, ale będą ostrożne i rozciągnięte w czasie. Mimo oczekiwanych, doskonałych wyników gospodarczyc...
Szczyt inflacji w USA?
Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętego punktu widzenia. Z uwagi na spadki cen energii i oczekiwaną (przez nas) normalizację popytu i podaży, dynamiki cen liczone jako % m/m będą w kolejnych miesiącach już niższe. Wskaźnik roczny będzie jednak jeszcze rosnąć do pocz...
O zakupach aktywów przez NBP 
Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 144,1 mld zł w tym 41,8 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
O projekcji NBP słów kilka

Projekcja NBP w momencie publikacji już była nieaktualna. Została opracowana przy stopach na poziomie 0,5% i była jednym z argumentów dla RPP do podwyżki stóp o 75pb na ostatnim posiedzeniu. Efektów ostatniej podwyżki stóp jeszcze więc w projekcji nie ma. Nie ma się więc...
CNB znów zaskakuje

Czeski bank centralny ponownie zdecydował się na znacznie większą podwyżkę stóp niż zakładano. Stopy procentowe powędrowały w górę o 125pb (oczekiwano 50pb). To naszym zdaniem jeszcze nie koniec podwyżek, choć ten już się zbliża. Może on się skończyć już w grudniu podwyż...
Fed ogranicza tempo skupu aktywów

Zgodnie z oczekiwaniami i wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli Fed, wczoraj FOMC zdecydował się na rozpoczęcie taperingu. Od listopada tempo skupu aktywów ma być mniejsze o 15 mld USD miesięcznie. Nie jest to jeszcze czas na rozpoczęcie dyskusji o podwyżkach stóp...
Stopy NBP w górę o 75pb
Po raz kolejny RPP zdecydowała się na niespodziankę (in plus). Ścieżka oczekiwanej przez RPP inflacji sugeruje kolejną podwyżkę stóp procentowych w grudniu (25-50pb). Dalsze, szybkie podwyżki wymagają dużych zaskoczeń inflacji. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że ten cy...
Szybki monitoring NBP: otoczenie sprzyja podwyżkom płac i cen

W bardzo dużym skrócie, perspektywy dla sfery realnej pozostają dobre, a wskaźniki finansowe przedsiębiorstw są doskonałe. Skupiamy się więc na poszukiwaniu informacji związanych z presją cenową. Syntetyczne wskaźniki dot. presji inflacyjnej wskazują kontynuację wzrostów...
5
6
7
8
9
10
11