W RPP coraz większe zainteresowanie kursem walutowym