EBC bez zmian, inflacja w Stanach zaskakuje w górę

Wczorajsza decyzja EBC nie przyniosła żadnych niespodzianek - stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie. Niezmieniona pozostała też deklaracja o podwyższonym tempie zakupów w ramach PEPP.  W dzisiejszym dzienniku przyglądamy się także amerykańskiej inflacji, która...
EBC wciąż gołębi

Wczorajsze posiedzenie nie przyniosło zmian w parametrach polityki pieniężnej EBC. Utrzymane zostało podwyższone tempo zakupu aktywów w ramach programu PEPP. Poznaliśmy również nowe prognozy analityków banku - perspektywy dla wzrostu rysują się w nich bardziej optymistyc...
Stopy procentowe w Polsce bez zmian

RPP nie zmieniła wczoraj stóp procentowych (zgodnie z oczekiwaniami). Komunikat pozostał gołębi - RPP podkreśliła tymczasowość inflacji i niepewność ożywienia. Dziś czas na EBC i inflację w USA. Przyglądamy się również wczorajszym rewizjom prognoz wzrostu Banku Światoweg...
Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych

Dziś uwaga będzie skupiona na decyzji RPP ws. stóp procentowych. Nie spodziewamy się zmian. Odnotowane natomiast zostaną lepsze dane makroekonomiczne oraz wysoka inflacja. W dzisiejszym dzienniku przyglądamy się założeniom budżetowym przyjętym przez rząd na 2022 rok. 
Przegląd sytuacji epidemicznej

Wczorajszy dzień w świecie makroekonomicznym był bardzo spokojny. Nie przypłynęły do nas istotne dane. W dzisiejszym raporcie przyglądamy się sytuacji pandemicznej w Polsce oraz na świecie. Przyjrzymy się sytuacji na Wyspach Brytyjskich, gdzie w ostatnim czasie liczba za...
Tydzień z RPP i EBC

W tym tygodniu uwagę przykują decyzje RPP i EBC. Nie spodziewamy się zmian stóp procentowych ani istotnych zmian pozostałych parametrów poliytki pieniężnej. W dzisiejszym dzienniku przyglądamy się raportowi z amerykańskiego rynku pracy (znów lekka niespodzianka in minus)...
Rynek pracy w USA nieco zawiódł
Po negatywnej niespodziance sprzed miesiąca, dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA znów zaskoczyły in minus (choć skala niespodzianki jest dużo mniejsza niż miesiąc temu). Wzrost zatrudnienia o 559 tys. to wynik gorszy od oczekiwań (660 tys.). Lepiej od konsensusu pr...
Inflacja bez zaskoczeń, PMI z zaskoczeniem
Wczorajsza inflacja nie przyniosła zaskoczeń. Wzrost z 4,3% r/r w poprzednim miesiącu do 4,8% r/r w maju był zgodny z oczekiwaniami konsensusu. Zaskoczył natomiast krajowy PMI, gdzie odnotowano najwyższy wynik w historii szeregu (57,2 pkt., znacząco powyżej prognoz). Pom...
Rekordowy PMI dla przemysłu

Majowy odczyt indeksu PMI zaskoczył w górę. Wynik 57,2 pkt. to rekord w historii indeksu. Sam skok o 3,5 pkt. w górę (z 53,7 pkt.) również był rzadko spotykany w historii badań. Wpisuje się on w nasze optymistyczne spojrzenie dot. perspektyw krajowego wzrostu (nasza prog...
Inflacja w maju przyspieszyła do 4,8%

Zgodnie z konsensuem prognoz wstępny odczyt inflacji za maj wskazał na przyspieszenie do 4,8% r/r z 4,3% r/r w poprzednim miesiącu. Inflację bazową szacujemy na 4% r/r.
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.