Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 13.06.2024
Krajowa inflacja na deser

Po pewnym okresie przerwy, wczoraj NBP opublikował kwietniowe dane na temat bilansu płatniczego, które okazały się względnie zbliżone do oczekiwań. Inaczej obraz wyglądał w USA, gdzie doczekaliśmy się niespodziewanego wzrostu wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Dane te ...
Czerwiec 2024

EBC zgodnie ze swoimi zapowiedziami (a może też i przez nie?) zdecydował się na obniżkę stóp procentowych. Fed na razie trzyma stopy bez zmian, ale można spodziewać się cięć jeszcze w tym roku (widzimy 2 obniżki, pierwsza we wrześniu). NBP zaś nie zrobił i nie zrobi nic....
W Fed bez niespodzianek

Wczorajsza decyzja FOMC nie przyniosła wiele nowego. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe w USA pozostały na niezmienionym poziomie. W dół za to zaskoczyła amerykańska inflacja, ale tutaj być może był to efekt aspektów jednorazowych. Przekonamy się o tym za miesiąc....
Dziś decyzja FOMC

Dziś zdecydowanie najważniejszy punkt tygodnia, czyli decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych. Nie spodziewamy się podążenia za EBC i zmiany w poziomie stóp, przynajmniej na tym posiedzeniu. Nasza prognoza to niezmiennie 2 obniżki stóp procentowych w tym roku – we wrześ...
O polityce fiskalnej inaczej

Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych jest dzisiaj relatywnie pusty, stąd postanowiliśmy bardziej skrupulatnie spojrzeć na krajową politykę fiskalną. Nie jest to jednak zwykłe spojrzenie, gdyż odwołujemy się do nowego pomysłu MF - Rady Fiskalnej. Z rynkowego punktu widze...
Rada Fiskalna - a komu to potrzebne, a dlaczego?
Ministerstwo Finansów opublikowało z końcem maja projekt ustawy o Radzie Fiskalnej. Jako, że był to okres raczej grillowy, to mamy wrażenie, że projekt przeszedł w dużej mierze niezauważony. A niesłusznie. Czym ma zajmować się to ciało? Dlaczego w ogóle ma zostać powołan...
Tydzień z Fed
Po zeszłotygodniowych decyzjach dwóch najważniejszych banków centralnych, czyli NBP i EBC, w tym tygodniu przyjdzie czas na Fed. Nie ma co jednak spodziewać się zmian stóp w środę. W piątek opublikowane zostały dane z amerykańskiego rynku pracy. Jak można je odczytywać, ...
Bez zaskoczeń i w EBC i w NBP

Wczorajsza decyzja EBC w sprawie obniżek stóp procentowych o 25pb. była powszechnie oczekiwana i długo zapowiadana przez C. Lagarde. Przyszłość już tak oczywista nie jest - o tym jak mogą wyglądać dalsze kroki Europejskiego Banku Centralnego piszemy w komentarzu poniżej....
​EBC obniża stopy. Co dalej?

Władze Europejskiego Banku Centralnego nie zaskoczyły uczestników rynku, a członkowie Rady Prezesów dość zgodnie zagłosowali za obniżką stóp procentowych o 25pb po okresie ich stabilizacji na podwyższonym poziomie przez ostatnie dziewięć miesięcy. Sama komunikacja zdaje ...
1
2
3
4
5
6
7
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.