Co by było, gdyby...

Wczorajszy dzień nie rozpieszczał obfitością danych, stąd pochyliliśmy się nad bardziej strukturalnym tematem. Postanowiliśmy przybliżyć tekst z bloga Fed, o tym, jaki wpływ na amerykańską politykę pieniężną miałoby funkcjonowanie w reżimie uśrednionego celu inflacyjnego...
Co by się stało, gdyby Fed kierował się uśrednionym celem inflacyjnym?

Pewien czas po wybuchu pandemii, kiedy to inflacja zaczynała przyspieszać, pojawiała się koncepcja uśrednionego celu inflacyjnego (AIT), którym miałby kierować się Fed. W jej zamyśle było ograniczenie zbyt wczesnego zacieśniania polityki pieniężnej. Ostatecznie Fed posta...
Co słychać w BAEL?

Poprzedni tydzień zakończyliśmy dość spokojnie z uwagi na mniejszą aktywność ze strony amerykańskich inwestorów. Z kraju poznaliśmy biuletyn statystyczny GUS, o którym dzisiaj piszemy kilka słów. Przedtem proponujemy rzut oka na rozkład publikacji danych w tym tygodniu....
Europejskie PMI (wciąż) bez przełomu

Wczorajsza sesja upłynęła w dość spokojnej atmosferze, a jednym z tego powodów był dzień wolny w Stanach Zjednoczonych. Z krajów europejskich poznaliśmy wstępne indeksy PMI, które w dalszym ciągu nie napawają optymizmem. W Polsce z kolei, po serii publikacji danych, obse...
Coraz śmielej kroczymy ścieżką ożywienia

Druga paczka danych z krajowej gospodarki potwierdziła, że konsument zaczyna czuć się coraz lepiej. Zostało to odzwierciedlone w wyższej od oczekiwanej sprzedaży detalicznej w październiku. Produkcja budowlana, choć nieco słabsza od konsensusu, także pokazała siłę. Słowe...
Sprzedaż detaliczna na plusie

Pierwszy raz w tym roku dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym była dodatnia. Dodatkowo przebiła konsensusowe oczekiwania. Dobra sprzedaż wpisuje się w scenariusz odbicia konsumpcji. Od strony inwestycyjnej też nie jest źle - produkcja budowlano-montażowa odnoto...
Czas na sprzedaż i budowlankę
Po wczorajszych danych z rynku pracy i produkcji przemysłowej (piszemy o nich w komentarzu poniżej), dziś kolejny dzień z polskimi danymi. Tym razem czas na koniunkturę konsumencką, koniunkturę przedsiębiorstw, sprzedaż detaliczną i produkcję budowlano-montażową. 
Październikowe dane z lekkim zaskoczeniem
Opublikowany wczoraj zestaw krajowych danych z rynku pracy oraz sektora przemysłowego przyniósł w pewnym stopniu zaskoczenie. Odnośnie do rynku pracy utwierdziliśmy się w przekonaniu, że normalizacja następuje w dalszym ciągu poprzez (delikatne?) dostosowanie zatrudnieni...
Czy Chińcyki trzymają się mocno?

Na tytułowe pytanie nie odpowiemy. Opowiemy natomiast trochę o tym jak wygląda wsparcie monetarne w Chinach w obliczu stabilizacji kursu walutowego. Na froncie danych, dziś o 10:00 prawdziwa nawała ze strony GUS. Opublikowane zostaną najważniejsze wskaźniki z rynku pracy...
Grad danych z Polski

Poprzedni tydzień okazał się bardzo dobry dla krajowych obligacji skarbowych jak i dla złotego. W nowym tygodniu inwestorzy będą mieli sporo do przetrawienia, gdyż czeka nas cały szereg publikacji makro z polskiej gospodarki. Z kolei druga część tygodnia zapowiada się na...
1
2
3
4
5
6
7
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.