Optymizm inwestorów oklapł 

Wczorajsze dane o produkcji przemysłowej przyniosły kolejną pozytywną niespodziankę - produkcja wzrosła o 11,2% r/r. W ten sposób cykl pozytywnych zaskoczeń dopełnił się. Dziś odczyt podaży pieniądza M3 i decyzja Banku Węgier. Inwestorzy rozpoczęli tydzień w gorszych nas...
Świetny wynik produkcji

W porannym raporcie zapowiadaliśmy pozytywną niespodziankę w grudniowej produkcji przemysłowej. Dane ugięły się do naszej woli, a GUS to potwierdził: produkcja wzrosła o 11,2% r/r i znacząco przebiła rynkowy konsensus (8,3% r/r).
Produkcja przemysłowa może zaskoczyć

O 10:00 GUS opublikuje odczyt grudniowej produkcji przemysłowej. Spodziewamy się bardzo dobrego wyniku - prognozowany wzrost o 12,6% r/r przebija konsensusowe oczekiwania (+8,3% r/r). Piątkowe dane zaskoczyły w górę. Sprzedaż detaliczna odbiła po słabym listopadzie, dużą...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
Sprzedaż odbiła w grudniu

Odmrożenie handlu w galeriach handlowych znalazło swoje odbicie w grudniowym wyniku sprzedaży detalicznej. Ta, choć pozostawała wciąż na ujemnych rocznych dynamikach (-0,8% r/r), wyraźnie odbiła w porównaniu do listopada.
Czekamy na PMI i zestaw danych z Polski

Dziś dzień pełen danych. Poznamy wstępne indeksy PMI w Europie i Stanach. O 10:00 GUS opublikuje też zestaw danych za grudzień z polskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna, produkcja budowlano-montażowa, PPI). Wczorajsze dane z rynku pracy zaskoczyły na plus (ale naszym zd...
Rynek pracy zaskakuje w górę
Koniec roku przyniósł pozytywną niespodziankę na rynku pracy. Zaskoczyło przeciętne zatrudnienie (-1,0% r/r vs konsensus -1,2% r/r). Jeszcze bardziej zaskoczyły płace (+6,6% r/r, oczekiwano 4,7% r/r). W naszej ocenie to w dużej mierze kwestia efektów jednorazowych, a nie...
Gospodarka w 2021 roku
Przedstawiamy nasze prognozy na 2021 r. Wzrost PKB wyniesie naszym zdaniem 3,8% r/r. Średnioroczna inflacja powinna wynieść 2,8% r/r.
EBC nie powinien zaskoczyć

Dziś decyzja EBC. Nie spodziewamy się zmian. Dziś też poznamy krajowe dane z rynku pracy. Zatrudnienie naszym zdaniem spadło o 1,1% r/r, natomiast płace wzrosły o 4,2% r/r. Wczorajsza aukcja NBP zakończyła się odkupem obligacji za 1,5 mld zł.
O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 108,6 mld zł w tym 34,7 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.