Skąd wzięły się zmiany w podaży pieniądza w Polsce?

Przyszedł dziś do pracy tajemniczy jegomość. Ubrany był w kraciasty płaszcz. Daszek kapelusza lekko opadał na oczy. Nie mogliśmy dojrzeć rysów twarzy, przykrywał je gęsty dym z tlącej się fajki, którą trzymał w ustach. Nic nie mówiąc, zaczął pisać. Nie protestowaliśmy. W...
Śledztwo ekonomiczne: tajemnicze źródło wzrostu podaży pieniądza w Polsce

Na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów polityka pieniężna została istotnie zaostrzona. Jednocześnie podaż pieniądza niespecjalnie chciała się obniżać. Nie oznacza to jednak, że nic się z tym wskaźnikiem nie zadziało. Nie oznacza to też, że dotychczasowe podwyżki stóp n...
Budżet pod ciężarem zmian podatkowych

Wczorajszy dzień obfitował w sporo danych. Nie obyło się bez niespodzianek. Zaskoczyła stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce (w dół, czyli pozytywnie), zaskoczył PKB w USA (w górę, czyli też pozytywnie). My z kolei w żołnierskich słowach piszemy o wykonaniu budżetu ce...
O krajowej koniunkutrze i o FOMC

Wczorajsza sesja miała dwa istotne punkty. Pierwszym z nich była publikacja krajowej koniunktury konsumenckiej, gdzie doświadczyliśmy w dużej mierze kontynuacji poprzednich trendów. Innymi słowy, polski konsument najgorsze wydaje się mieć już za sobą. Drugim wartym uwagi...
Polski konsument w punkcie zwrotnym?

Choć roczna dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych może tego nie oddawać, kwietniowe dane okazały się całkiem niezłe. Po kilku miesiącach systematycznego obniżania się strumienia sprzedaży kwiecień mógł przynieść swego rodzaju punkt zwrotny. Powodów do optymizmu...
Polska: Nie jest źle

Trudno pisać komentarze do konsensusowych danych, a tak można traktować kwietniowe wyniki sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej. Na (nie)szczęście nie trafiliśmy w nie z naszymi prognozami, pora więc się trochę wytłumaczyć. 
Pierwsza połowa bez rozstrzygnięcia
Poniedziałkowa paczka danych z krajowej gospodarki okazała się dość niejednoznaczna. Podczas gdy rynek pracy pokazał się z dobrej strony, o sporym rozczarowaniu możemy mówić w przypadku produkcji w przemyśle. Jednocześnie ceny producentów w kwietniu rosły wolniej niż ocz...
Polska: Dane w kratkę
Kwietniowe dane z przemysłu i rynku pracy nie były ani bardzo dobre ani bardzo złe. Ostateczne wyniki niby zakręciły się wokół konsensusów, ale z drugiej strony każdy odczyt mniej lub bardziej zaskoczył. Nie mamy poczucia, że jest to zestaw informacji, który falsyfikuje ...
Uwaga na dane krajowe

W tym tygodniu uwaga krajowego rynku powinna być zwrócona przede wszystkim na dane z rodzimej gospodarki. W ciągu najbliższych trzech dni poznamy w zasadzie wszystkie publikacje za miniony miesiąc. Za granicą najważniejsze powinny być wstępne indeksy PMI, protokół z osta...
Krzywa Phillipsa - użyteczne narzędzie, czy zimny trup?

Wielokrotnie odwołujemy się w naszych analizach do krzywej Phillipsa, czyli relacji między inflacją a aktywnością gospodarczą. Stoi ona np. za naszymi niezbyt optymistycznymi prognozami opadania inflacji w obliczu odbicia wzrostu gospodarczego. Postanowiliśmy przybliżyć ...
1
2
3
4
5
6
7
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.