Krótszy tydzień z krajowymi danymi

Rozpoczynamy krótszy tydzień na rynkach finansowych. W pierwszej jego części najistotniejszą publikacją będą zapisy z ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej, gdzie szukać będziemy wskazówek spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych. W drugiej części ...
Kilka słów o bilansie płatniczym

Dane za czerwiec zaskoczyły. Deficyt na rachunku bieżącym był niższy niż zakładaliśmy zarówno my, jak i konsensus, i wyniósł 1,468 mld EUR (nasza prognoza 2,1 mld EUR, konsensus 2,4 mld EUR).  
Początek inflacyjnego płaskowyżu

Finalne dane GUS zostały jednak zrewidowane w górę do 15,6% wobec 15,5% w ujęciu rocznym, jaki to wynik ujrzeliśmy we wstępnym odczycie. Tak naprawdę niewiele zabrakło, aby odczyt flash nie uległ zmianie, niemniej nie ten aspekt jest najważniejszy. Dane potwierdziły, że ...
Czas na dane z Polski

Mijający tydzień nie obfitował w nadmiar danych. Piątek chce nam to wynagrodzić - dziś m.in. finalne dane o inflacji w Polsce w lipcu (flash wskazywał na 15,5% r/r) i dane o bilansie płatniczym za czerwiec. W dzisiejszym komentarzu wracamy do danych z rynku pracy w USA, ...
Jak to jest z danymi o zatrudnieniu w USA?

Odnosimy wrażenie, że temat pomiaru faktycznego zatrudnienia w amerykańskiej gospodarce wraca jak bumerang co jakiś czas. Bez wątpienia teraz ponownie nadszedł "ten czas" z uwagi na pojawienie się pewnych rozbieżności. Choć z pozoru analiza danych o zatrudnieniu wydaje s...
Doza optymizmu z USA

Inflacyjne dane z amerykańskiej gospodarki były zdecydowanie najbardziej wyczekiwanym punktem ekonomicznego tygodnia. W efekcie, na skutek niższych od oczekiwanych wartości, na rynkach pojawiła się żywiołowa reakcja. Nieco niższa inflacja stała się również powodem, aby p...
USA: Inflacja zawiodła oczekiwania
Wskaźnik CPI w USA zaskoczył i to zaskoczył w dół. Odnotowano 0% na dynamice m/m (spodziewano się +0,2% m/m, poprzednio 1,3% m/m). To m.in. zasługa cen energii. Inflacja bazowa jednak też zaskoczyła (+0,3% m/m, vs oczekiwane +0,5% m/m, poprzednio 0,7% m/m). Inflacyjne da...
Co słychać w chińskiej gospodarce?
Kontynuujemy podróże zza komputera. Z Czech przenieśliśmy się do Chin. Tytuł może być o tyle mylący, że nie skupiamy się na chińskiej gospodarce jako całości, ale analizujemy jeden obszar - rynek nieruchomości. Obszar, który w ostatnich miesiącach wzbudzał wiele emocji. ...
Co skrywa kryzys chińskiego rynku nieruchomości?

Obawy o kondycję chińskiego rynku nieruchomości towarzyszą nam od dłuższego czasu. Każdego roku znajdzie się ktoś wieszczący kryzys w tej części azjatyckiej gospodarki. Z punktu widzenia światowej gospodarki czynnik ten jest o tyle istotny, gdyż udział sektora nieruchomo...
Co słychać w czeskiej gospodarce?

W świetle braku istotnych odczytów na początku tygodnia, dzisiaj proponujemy wycieczkę do Czech, gdzie przyglądamy się świeżo opublikowanemu raportowi o inflacji. Wspominamy również o najnowszych danych dotyczących oczekiwań inflacyjnych z USA, które mogą dać Rezerwie Fe...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.