Budżet: nie tak dobrze jak mogłoby się wydawać

Z uwagi na dzień wolny w Stanach Zjednoczoncyh, czwartek przebiegł spokojnie. Taka atmosfera powinna być kontyuowana dzisiaj. Z kraju poznaliśmy dane dot. wykonania budżetu centralnego oraz te o podaży pieniądza - obydwie publikacje dotyczyły października. Choć z pozoru ...
Sprzedaż detaliczna na recesyjnej ścieżce, minutki Fed dla niektórych zaskakujące

Wczoraj pisaliśmy o wyniku 1:0 do przerwy dla sygnałów dezinflacyjnych, jeśli chodzi o październikową paczkę danych. Dzisiaj możemy stwierdzić, że wynik ten uplasował się na poziomie 2:0, a przyczyniła się do tego słaba sprzedaż detaliczna. Za granicą z kolei publikacja ...
Sprzedaż detaliczna dopełnia październikowy obraz dezinflacyjny

Po słabszych wynikach dotyczących płac oraz produkcji w przemyśle, w takim samym tonie wypadła sprzedaż detaliczna. Jednocześnie lepiej od prognoz wypadła produkcja w budownictwie, aczkolwiek tam można doszukiwać się pewnego "dopalania" pozostałości bardzo dobrej koniunk...
1:0 do przerwy

Opublikowany wczoraj pierwszy zestaw danych z krajowej gospodarki ukazał kilka sygnałów zapowiadających oddziaływanie w kierunku niższej inflacji, a przynajmniej braku mocnego jej przyspieszania. Pozostając w duchu mundialowej rywalizacji można rzec, że to dopiero pierws...
Gospodarka, ceny i płace zwalniają. Zatrudnienie (jeszcze) rośnie.

Pierwsza część październikowego zestawu danych z krajowej gospodarki przyniosła kilka ciekawych informacji. Aktywność w przemyśle hamuje i to szybciej od oczekiwań. Dynamiki wynagrodzeń stabilizują się. W efekcie na rynku pracy gospodarstwa domowe doświadczają największe...
Krótszy tydzień nabiera rozpędu

Pisząc o krótszym tygodniu niestety nie mamy na myśli Polski, lecz USA z uwagi na Święto Dziękczynienia. Niemniej nie ulega wątpliwości, że po środzie aktywność na rynkach finansowych istotnie obniży się. Zanim jednak do tego dojdzie czeka na wysyp danych z krajowej gosp...
Walka ze smogiem się opłaca: 3 przykłady
Zrobiło się zimniej. Zniknął wiatr. Wrócił więc stary problem: smog. Wiadomo, że wolelibyśmy aby było czysto i pachnąco, ale tak nie jest. O sposobach na eliminację problemu napisano już dużo. Krótki przegląd najnowszych badań prowadzi nas do wniosku, że skutki smogu moż...
Krajowe dane zdominują tydzień
Rozpoczynający się tydzień nie będzie obfitował w wiele wydarzeń zagranicznych, a uwaga powinna skupić się na danych krajowych. Ze świata poznamy przede wszystkim zapis z ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz tożsamy raport ze strony EBC. Dzisiaj z...
Jakie znaczenie mają zsynchronizowane podwyżki stóp?

Jakiś czas temu prezes Glapiński wskazywał na argumenty, dlaczego warto poczekać z dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej. Wśród nich padał argument wskazujący na podwyżki stóp procentowych w innych głównych bankach centralnych. Z polskiego punktu widzenia najistotnie...
Brak ciekawych danych, więc zanurzamy się w zupełnie coś innego

Czwartek upłynął w dość spokojnej atmosferze, a publikowane dane (więcej w sekcji newsów) nie przyniosły ani większych ruchów w cenach aktywów, ani większego fermentu w obrazie makro. Piątkowy kalendarz także nie rozpieszcza. Z tego względu postanowiliśmy wziąć dzisiaj n...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.