Kolejny dołek koniunktury odhaczony?

Druga fala pandemii zaczyna przekładać się na dane makro. Publikowana wczoraj sprzedaż detaliczna za październik spadła o 2,3% r/r, a jeszcze silniejsze spadki odnotujemy w listopadzie. Obniżyły się też nastroje w europejskiej koniunkturze. Na drugim biegunie są indeksy ...
PMI: dwa światy

Wczorajsze dane o PMI wskazują, że mimo różnic po obus stronach Atlantyku, rynek powinien być coraz bardziej gotowy do wejścia w dryf stóp procentowych w górę. Najgorsze jest już za nami (strefa euro), a hamowanie w USA, z uwagi na szybszy rozwój epidemii, wcale nie jest...
Druga fala pandemii zaczyna odbijać się na sprzedaży

Październik przyniósł spadki sprzedaży detalicznej - sprzedaż w cenach stałych była niższa o 2,3% w porównaniu z październikiem zeszłego roku. Niski odczyt to w naszej ocenie efekt samoograniczania się konsumentów. To jednak dopiero przedsmak tego co zobaczymy w listopad...
Przed nami sprzedaż i koniunktura

Dziś poznamy dane o wskaźnikach PMI (Europa + USA) oraz dane o sprzedaży detalicznej. W całym tygodniu warto przejrzeć minutes z posiedzeń EBC i Fed. Od piątku zaczną spływać nowe, listopadowe dane inflacyjne z Europy. W sobotę poznaliśmy strategię wyjścia rządu z obostr...
Produkcja bez zaskoczeń, ale zaskoczyły jej ceny

Produkcja wzrosła w październiku o 1% r/r, zgodnie z rynkowym konsensusem i nieco powyżej naszej prognozy (0,5% r/r). Niespodziankę sprawiły ceny producentów - wynik -0,4% r/r znacząco przebił oczekiwania (nasza prognoza -0,8% r/r). Pesymistycznie przed najbliższymi odcz...
Dzień produkcji przemysłowej. Tu efektów restrykcji jeszcze nie zobaczymy.

Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane o produkcji przemysłowej i PPI. Wczorajsze odczyty danych z rynku pracy za październik lekko zaskoczyły na plus. Przyjrzeliśmy się też nastrojom konsumentów i ich wydatkom kartami w obliczu wprowadzonych na początku miesiąca restrykcji.
Rynek pracy w październiku na plus
Październikowe dane z rynku pracy zaskoczyły pozytywnie. Zatrudnienie spadło o 1% r/r - to wynik lepszy zarówno od naszej prognozy jak i rynkowego konsensusu (oczekiwaliśmy -1,1% r/r). Za lepszym wynikiem zatrudnienia podążył odczyt przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost o 4...
Czekamy na dane z rynku pracy i doniesienia z unijnych rozmów
Dziś czekamy na dane z rynku pracy za październik. Był to pierwszy miesiąc z ostrzejszymi restrykcjami, ale naszym zdaniem będą one jeszcze słabo zauważalne w danych. Dziś też odbędzie się wirtualne spotkanie szefów państw UE - można spodziewać się więc kolejnych nagłówk...
O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 105,5 mld zł w tym 33,6 mld zł obligacji BGK oraz 18,9 mld zł obligacji PFR.
Produkcja w USA trzyma się dobrze, sprzedaż spowolniła

Dziś, podobnie jak wczoraj, najciekawsze dane makro będą publikowane w USA.  Poznamy dane z rynku nieruchomości (pozwolenia na budowę domów i rozpoczęte budowy) - zgodnie z konsensuem powinny one pozostawać na zbliżonych poziomach co miesiąc wcześniej. Wczorajsze sygnały...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Serwis prowadzony jest przez Departament Analiz i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. O ile nie zaznaczono inaczej, publikowane materiały maja charakter promocji i reklamy, zgodnie z art. 83c  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.). O ile nie zaznaczono inaczej, materiały nie stanowią badania inwestycyjnego, ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiały serwisu nie stanowią również doradztwa inwestycyjnego, ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Serwis prowadzony jest w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny zawarte w serwisie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia.
Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku).