Za nami natłok (dobrych) polskich danych, przed nami Fed (środa)

W skrócie: piątkowy zestaw krajowych danych był dobry. W górę zaskoczyły produkcja przemysłowa i płace. Dziś czas na sprzedaż detaliczną - tu również jesteśmy stosunkowo optymistyczni (w porównaniu z konsensusem). Najważniejsze wydarzenie tygodnia, czyli decyzja FOMC, w ...
Krajobraz po nawale danych grudniowych

Seria ostatnich danych przekonuje nas, że aktywność gospodarcza pod koniec roku była bardzo dobra. Można śmiało zakładać, że dynamika PKB wyniosła 5,8%. To, oraz bardzo prawdopodobne efekty jednorazowe, dźwigały w ostatnim kwartale dynamikę wynagrodzeń ponad prawdziwy tr...
Dzień pełen danych

Dziś poznamy niemal wszystkie najważniejsze miesięczne dane z polskiej gospodarki. Opublikowane zostaną wyniki przeciętnego zatrudnienia, przeciętnego wynagrodzenia, produkcji sprzedanej przemysłu, PPI i produkcji budowlano-montażowej (wszystkie dane za grudzień). Do teg...
Omikron - skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Rosną statystyki nowych zachorowań w związku z COVID-19. Wczorajsze dane wskazywały na 30,5 tys. nowych przypadków. Fala zakażeń związanych z wariantem omikron jest więc już zdecydowanie widoczna w statystykach. Przyglądamy się jak wyglądały najważniejsze dane (zachorowa...
Dziś wreszcie jakieś dane spoza trzeciej ligi

Posucha w bieżących publikacjach sprawia, że dziś przyglądamy się - stosując proste modele - inflacjom bazowym w regionie (i nie tylko). Znajdują się one dużo wyżej od wskazań modeli, które do tej pory działały lepiej. Można to interpretować jako dodatkowe dostosowania d...
Luka PKB prawdę (?) ci powie

Postanowiliśmy sprawdzić, czy za pomocą prostych modeli można wytłumaczyć wystrzał inflacji w regionie (Polska, Czechy, Węgry) w kontrze do krajów, gdzie go nie zaobserwowano (Szwajcaria). Można i naszym zdaniem różnica między wskazaniami modeli a rzeczywistością może by...
Jaki wzrost PKB w 2022 i 2023?
Dziś prezentujemy założenia, które przyjmujemy prognozując wzrost PKB w 2022 i 2023. Bez obaw - prezentujemy także liczby. Aby dopełnić obrazu staramy się także opisać uniwersum ryzyk. Inflację bazową zrzucamy dziś do kategorii newsa (wszystkie niezbędne wykresy też tam ...
PKB: scenariusz na 2022 i 2023
Oczekujemy, że wzrost PKB w 2022 roku spowolni do 4,1%. Hamowanie będzie kontynuowane w 2023 roku, kiedy wyświetli się 2,8%. Punktem wyjścia do prognoz na te lata jest 5,8% wzrost w 2021 roku, który stwarza sporą, arytmetyczną poduszkę dla wyników za 2022. Bez dobrego wy...
Podsumowanie scenariusza inflacyjnego i kalendarz danych

Opublikowana w piątek inflacja za grudzień nie przyniosła niespodzianek (8,6% r/r, tyle co wskazywał flash). Poniżej piszemy o perspektywach inflacji na ten i przyszły rok oraz o prognozowanej przez nas reakcji RPP. W skrócie przed nami jeszcze podwyżki stóp procentowych...
O perspektywach inflacji (i stóp procentowych) w Polsce

Wiemy już, że inflacja w 2021 roku zamknęła się średnią 5,1% (koniec okresu 8,6%, bazowa 5,3%). W 2022 roku obstawiamy średnią inflację w okolicach 7% (wszystko zależy od perspektywy zakończenia tarcz). Najbardziej ekscytująca wydaje nam się końcówka 2023 roku, bo lądowa...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.