O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji przekroczyła 102 mld zł w tym 32,2 mld zł obligacji BGK oraz 18,8 mld zł obligacji PFR.
Niespodzianka inflacyjna w USA to nie presja inflacyjna. Dziś bilans płatniczy w PL.

Dziś poznaliśmy już najważniejsze dla europejskiej gospodarki dane dnia - inflacje CPI w Niemczech gdzie odczyt zgodny z konsensusem -0,5% m/m. (Szczegółowe dane o inflacji z Niemiec dostępne w linku dostępnym poniżej). A przed nami jeszcze inflacja CPI z Hiszpanii, Czec...
USA: To nie presja inflacyjna, to powrót niektórych kategorii inflacji z bardzo głębokiej deflacji

Inflacja r/r wzrosła o 1,0%, a inflacja bazowa r/r o 1,6%. Wzrosty miesięczne to 0,6% dla obu kategorii. Oba wyniki uplasowały się powyżej oczekiwań rynkowych. Za wzrost inflacji headline w 25% odpowiada dalszy – po znacznym skoku w lipcu – wzrost cen paliwa. Efekt ten z...
Sporo danych w kalendarzu, ale najważniejsza inflacja w USA

Wczoraj miał być spokojny dzień, ale wyszło inaczej. Zobaczyliśmy przede wszystkim korektę w górę na rentownościach obligacji (rosły zarówno realne rentowności jak i oczekiwana inflacja), silną korektę na złocie oraz umocnienie dolara. Dziś czekamy na inflację w USA. Sol...
Przed nami spokojny dzień

Dziś nie poznamy wielu istotnych danych. GUS opublikuje kwartalne przeciętne wynagrodzenie w II/2020 (odczyt za I/2020 = 5331,47 zł). Ponadto poznamy wartość wskaźnika nastrojów analityków w Niemczech ZEW. Oczekiwana jest lekka poprawa indeksu (z 59,3 do 60 punktów). Ist...
Tydzień oczekiwania na PKB

Dziś poznaliśmy dane z Chin o inflacji CPI 2,7% r/r oraz inflacji PPI -2,4%. Oba odczyty nie różniły się od konensusów więcej niż 0,1 p.p. Wciąż dominuje przeświadczenie o nieurchronnych, dalszych spadkach inflacji - zwłaszcza CPI. Na poniedziałek nie przewidziano publik...
Dziś dane z amerykańskiego rynku pracy. Wczoraj CNB nie zaskoczył
Dziś czekamy na dane z amerykańskiego rynku pracy. Spodziewany jest wzrost zatrudnienia o 1,58 mln miejsc pracy, choć ostatnie dane z ADP (+160 tys.) sugerowały znacznie słabszy odczyt. Miesiące pandemii przyniosły jednak spore róźnice pomiędzy tymi dwoma odczytami - moż...
Sierpień
W tym miesiącu uwaga skupiona będzie na odczytach PKB za 2 kwartał. Znamy już wstępne dane ze strefy euro i USA, czekamy na dane dla Polski. Nasza prognoza to spadek PKB o 9% r/r (konsumpcja -11%, inwestycje -13% r/r). Wskaźniki koniunktury nastrajają optymistycznie (nie...
ISM w usługach zaskoczył na plus. Dziś decyzja CNB

Dzisiejszy dzień rozpoczął się od publikacji danych o zamówieniach w niemieckim przemyśle, które wzrosły o 27,9% m/m - to pozytywna niespodzianka, oczekiwano wzrostu o 10,1%. Po południu poznamy decyzję CNB. Czeski bank centralny, naszym zdaniem, pozostawi stopy procento...
Czy koniunktura w usługach podąży za przemysłem?

Dziś poznamy odczyty wskaźników koniunktury w usługach w Europie i Stanach. Znamy już dane z Chin - tamtejszy indeks PMI zaskoczył negatywnie. Wynik 54,1 punktu to o prawie 4 punkty mniej niż wynosił konsensus.
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Serwis prowadzony jest przez Departament Analiz i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. O ile nie zaznaczono inaczej, publikowane materiały maja charakter promocji i reklamy, zgodnie z art. 83c  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.). O ile nie zaznaczono inaczej, materiały nie stanowią badania inwestycyjnego, ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiały serwisu nie stanowią również doradztwa inwestycyjnego, ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Serwis prowadzony jest w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny zawarte w serwisie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia.
Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku).