Dziś sprzedaż i budowlanka

Wczorajsze dane o produkcji sprzedanej przemysłu przyniosły lekkie negatywne zaskoczenie. Ceny producentów natomiast nadal pną się w górę. Dziś kontynuacja publikacji danych krajowych. GUS poda dane o produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej. Poniżej rzu...
Produkcja przemysłowa zwalnia

Wynik polskiej produkcji przemysłowej za sierpień przyniósł lekkie rozczarowanie. Produkcja wzrosła o 13,2% r/r, co jest gorszym rezulatem zarówno od konsensusu prognoz (13,8% r/r) jak i naszego szacunku (13,9% r/r). Słabszych wyników produkcji należy doszukiwać się po s...
Tydzień z Fed i krajowymi danymi

Ten tydzień przyniesie kontynuację publikacji krajowych danych za sierpień. Poznamy produkcję przemysłową i PPI (już dzis), produkcję budowlano-montażową, sprzedaż detaliczną, M3 i stopę bezrobocia. Globalnie uwagę przykuwać będzie środowa decyzja Fed. W piątek poznaliśm...
Mieszane dane z rynku pracy

Dane z rynku pracy za sierpień zaskoczyły i to zaskoczyły w obu kierunkach. Zatrudnienie wzrosło o 0,9% r/r (mniej niż konsensus i nasza prognoza: 1,1% r/r). Niespodziankę na plus sprawiły natomiast płace, które wzrosły o 9,5% r/r (konsensus: 8,7% r/r, my: 9% r/r).
Dziś dane z rynku pracy

Wczorajsze dane o inflacji bazowej nie zaskoczyły - na wynik 3,9% r/r wskazywały już finalne dane GUS. Zaskoczyła (na plus) natomiast sprzedaż detaliczna w USA, która jest niewzruszona na obawy związane z IV falą zachorowań. Dziś uwaga skupiona będzie na krajowych danych...
O i inflacji i zakupach NBP

Finalny odczyt sierpniowej inflacji CPI przyniósł zaskoczenie - wynik zrewidowano o 0,1 pp. w górę do 5,5% r/r. Nie zmieni to jednak nastawienia w gronie RPP. Piszemy też o kolejnym niskim odkupie NBP.
O zakupach aktywów przez NBP 
Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 143,1 mld zł w tym 41,7 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
Inflacja jeszcze wyżej
Choć wstępne inflacyjne dane sprzed 2 tygodni przyniosły sporą niespodziankę, okazało się, że to jeszcze nie koniec. GUS zrewidował w górę odczyt flash - inflacja w sierpniu wyniosła 5,5% r/r (flash wskazywał na 5,4% r/r, w poprzednim miesiącu odnotowano 5% r/r). To najw...
Dziś finalna inflacja i odkup NBP

Najważniejszy punkt dnia to publikacja finalnych danych o inflacji za sierpień (GUS poda dane o 10:00). Odczyt flash wskazywał na 5,4% r/r. Dzisiejsze dane rzucą nieco więcej światła na ostatnią inflacyjną niespodziankę. Wczoraj natomiast zaskoczyła w dół inflacja w USA ...
Wrzesień 2021

Ostatni miesiąc przyniósł kilka zaskoczeń z polskiej gospodarki. Nieco zaskoczył wynik PKB w II kwartale, głównie za sprawą dużo słabszego wzrostu inwestycji. Niespodzianką był odczyt flash inflacji za sierpień, który wskazał na 5,4% r/r. RPP pozostaje jednak niewzruszon...
1
2
3
4
5
6
7
Social Media
Kontakt

Stronę internetową (Serwis Ekonomiczny) prowadzą pracownicy Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. zatrudnieni na stanowiskach ds. analiz makroekonomicznych. Wspomniani pracownicy prowadzą Serwis Ekonomiczny w celu promocji i reklamy.  Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Serwisu Ekonomiczny stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł.  Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji. Autorzy mogą je zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
 
Dystrybucja lub przedruk części lub całości Serwisu Ekonomicznego możliwa jest jedynie wraz z podaniem, kto jest ich autorem (ekonomiści mBanku). Wykresy, zdjęcia, obrazy i tabele dołączone do materiałów zamieszczanych w Serwisie Ekonomicznym są ich integralną częścią. Zabronione jest zatem ich dystrybuowanie w całości lub części bez podania pełnego źródła, a także edytowanie w programach graficznych i modyfikowanie ich treści.