Rekordowy PMI dla przemysłu

Majowy odczyt indeksu PMI zaskoczył w górę. Wynik 57,2 pkt. to rekord w historii indeksu. Sam skok o 3,5 pkt. w górę (z 53,7 pkt.) również był rzadko spotykany w historii badań. Wpisuje się on w nasze optymistyczne spojrzenie dot. perspektyw krajowego wzrostu (nasza prog...
Inflacja w maju przyspieszyła do 4,8%

Zgodnie z konsensuem prognoz wstępny odczyt inflacji za maj wskazał na przyspieszenie do 4,8% r/r z 4,3% r/r w poprzednim miesiącu. Inflację bazową szacujemy na 4% r/r.
PKB zaskakuje w górę, rewidujemy prognozę PKB na 2021
PKB w I kwartale spadł o 0,9% r/r. Wynik okazał się lepszy zarówno od wcześniejszego szybkiego szacunku GUS jak i konsensusu prognoz (choć bliski naszej prognozy). Największą niespodziankę sprawiły jednak inwestycje, które wzrosły o 1,3% r/r (spodziewano się wyniku na sp...
Sprzedaż detaliczna w kwietniu: lekkie rozczarowanie
To baza statystyczna odpowiedzialna jest za dynamiki roczne. W samym kwietniu doszło do ograniczenia sprzedaży przez efekty Wielkanocy oraz restrykcje epidemiczne. Pytanie o tempo powrotu konsumpcji do trendu sprzed pandemii pozostaje otwarte. Ryzyka rozkładają się naszy...
Produkcja w kwietniu: A imię jej czterdzieści i cztery (i pół)

Potężne wyniki produkcji to oczywiście baza statystyczna. W szerszym ujęciu produkcja "zwalnia" do dość stromego trendu. Realizacja odłożonego popytu i odbudowa zapasów wskazują, że ma szansę na pozostanie w nim wiele miesięcy (kwartałów). 
Rynek pracy wciąż w dobrej formie

Dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu za kwiecień okazały się słabsze od konsensuowych oczekiwań - nie jest to jednak naszym zdaniem powód do niepokoju, czy sygnał słabości rynku pracy. Słabszy wynik zatrudnienia przypisujemy w pierwszej kolejności nieobecności...
Inflacja potwierdzona na 4,3% r/r

Finalny odczyt inflacji nie przyniósł niespodzianek. GUS potwierdził ją na poziomie 4,3% r/r. Nieco zaskoczyła nas natomiast jej struktura, która wskazuje, że inflacja bazowa utrzyma się na poziomie 3,9% r/r. RPP przystąpi w 2022 roku do podwyżek stóp procentowych.
Ostatni minus na PKB
Dynamika PKB w I kwartale wyniosła -1,2% r/r. To nieco słabszy wynik zarówno w porównaniu do naszej prognozy jak i konsensusowego szacunku (my: -0,8% r/r, konsensus -1% r/r), ale to w zasadzie żaden problem. Przed publikacją marcowych danych oczekiwania odnośnie tego wsk...
USA: potężna niespodzianka inflacyjna. To nie jest "efekt bazowy".

To nie efekty bazowe, lecz niedoszacowanie skutków otwierania gospodarki zaważyły na tym, że po potężnej pomyłce względem danych z rynku pracy mamy kolejną, tym razem na inflacji. Fed to przeczeka, czego skutkiem rynkowym będzie podwyższanie oczekiwań inflacyjnych. Przyn...
1
2
3
4
5
6
7