Dobre dane z Polski: dawka uzupełniająco-przypominająca

Po solidnych danych z rynku pracy i produkcji przemysłowej, równie przyzwoite wyniki odnotowały sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa. Celowo nie używamy tu wielkich słów - wiemy gdzie jesteśmy w momencie cyklu i widoczne też jest to w opisywanych danych (p...
Dobry zestaw danych z Polski

Dane z rynku pracy i produkcji przemysłowej za sierpień nie powinny być powodem do większych niepokojów. Wzrost wynagrodzeń wrócił w bardziej typowe okolice po wystrzale sprzed miesiąca (co potwierdza, że dużo tam było efektów jednorazowych). Wzrost produkcji przemysłowe...
Wzrost inflacji potwierdzony. Co dalej?
GUS potwierdził sierpniowe dane o inflacji konsumenckiej, która uplasowała się na poziomie 16,1% r/r. Jednocześnie sama kompozycja tego wzrostu nie napawa optymizmem, gdyż wzrost wiedziony był w dużej mierze kategoriami bazowymi. Odczyt ten potwierdza to, co widać w inny...
Czechy: Inflacja w dół
Czeska inflacja zaskoczyła w dół. Spoglądamy w szczegóły, ale też korzystamy z okazji, by przytoczyć najciekawsze fragmemty z analizy szefa CNB dot. przyczyn inflacji (w szerszym ujęciu niż tylko m/m). Nie chcemy traktować tego jako punktu do dywagacji i naszego spojrzen...
Rynek pracy ani myśli spowalniać, czy na pewno?

Amerykański rynek pracy ani myśli zwalniać pod względem wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie, z punktu widzenia Fed, sierpniowy raport zdaje się krzyczeć, iż ta część gospodarki może z łatwością przełknąć kolejne podwyżki stóp procentowych. Kolejną z nich zobaczymy już w t...
Polska: Śpieszmy się kochać PKB, tak szybko hamuje

Wzrost PKB w II kwartale wyniósł 5,5% r/r w cenach stałych. To nieco lepszy wynik niż opublikowany szybki szacunek GUS (5,3% r/r). Marne to jednak pocieszenie - w ujęciu kwartał do kwartału PKB wyraźnie spadło o 2,1% (dane odsezonowane). Kolejne kwartały powinny przynieś...
Złowrogie przyspieszenie inflacji w sierpniu

Ekonomiści oczekujący wyraźniejszego spowolnienia inflacji w sierpniu musieli się bardzo rozczarować. Inflacja nie dość, że nie zwolniła, to przyspieszyła w dość żwawy sposób. Na domiar złego kompozycja tegoż wzrostu sygnalizuje duży udział cen bazowych, co z kolei nie w...
Polska: Nakłady inwestycyjne na spory plus
Opublikowany Biuletyn Statysyczny GUS pozwolił nam wgłębić się nieco bardziej w temat nakładów inwestycyjnych firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników w II kwartale tego roku. Biorąc pod uwagę wyłącznie dane o nakładach, można by się spodziewać całkiem przyzwoiteg...
Polska: Sprzedaż i budowlanka - not great, not terrible

Dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej nie przyniosły większych niespodzianek. Przyszłość nie jest jednak tak oczywista, głównie ze względu na sprzedaż detaliczną. Czy wzrosty wynagrodzeń wystarczą by powstrzymać ruch sprzedaży w dół? Nie chcemy os...
1
2
3
4
5
6
7