Fed: outcome based guidance

Wczorajsze posiedzenie FOMC zapobiegło automatycznej eskalacji oczekiwań na wzrosty stóp procentowych. Wszystko jednak zależy od wyników gospodarki, mimo że poprzeczka (w krótkim terminie!) została zawieszona wysoko przez projekcje. Obstawiamy, że w połowie 2023 roku roz...
Przegląd sytuacji epidemicznej w Polsce: będą kolejne restrykcje epidemiczne

Epidemia przyspiesza i testujemy limity możliwości przerobowych szpitali. Wyniki modelowania są pesymistyczne. Uważamy, że do końca tygodnia pojawią się bardziej surowe, ogólnopolskie restrykcje epidemiczne, które zostaną zniesione dopiero po Wielkanocy.
EBC przyspieszy zakupy z PEPP
Wczorajsze posiedzenie, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło ani zmian stóp procentowych, ani zmian parametrów polityki pieniężnej. EBC zadeklarował jednak, że przyspieszy tempo zakupów z PEPP (sama wielkość programu pozostała niezmieniona). To reakcja na ostatnie wzr...
Przegląd sytuacji epidemicznej (stan na 03.03.2021)

Prezentujemy zaktualizowany zestaw pandemicznych statystyk. Europa wchodzi w trzecią falę pandemii. Krótkookresowa perspektywa to dalsze trwanie restrykcji lub ich zaostrzenie. Długookresowe perspektywy zależą od tempa szczepień. 
O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 109,7 mld zł w tym 34,7 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
Przegląd sytuacji epidemicznej (stan na 09.02.2021)

Gospodarki wchodzą obecnie w newralgiczny okres, kiedy ścierają się efekty szczepień (w większości przypadków mikroskopijne, ale być może niebawem coraz bardziej widoczne), nowych mutacji wirusa i obostrzeń epidemicznych. Szczepionki rozbudziły nadzieję na powrót do norm...
O zakupach aktywów przez NBP 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 108,6 mld zł w tym 34,7 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
Zmiana celów polityki pieniężnej Fed
Podczas wczorajszego przemówienia Powella w Jackson Hole doszło do oczekiwanej zmiany celów polityki pieniężnej. Cel inflacyjny nie będzie już punktowy, lecz średni. Ocena stanu zatrudnienia w gospodarce będzie prowadzona przez pryzmat jego niedoboru względem stanu maksy...
Budżet 2021

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 rok.  Zakłada on dochody budżetu państwa na poziomie 403,7 mld zł i wydatki w kwocie 486 mld zł. Przekłada się to na 82,3 mld zł deficytu budżetu państwa, co oznacza kolejny rok z wysokim deficytem - proce...
1
2