EBC: wolniejsze tempo PEPP

EBC nie zmienił wczoraj stóp procentowych - to nie niespodzianka, stopy w strefie euro pozostaną jeszcze niskie na długo. Najciekawszym pytaniem przed konferencją była ewentualna skala rekalibracji programu PEPP. EBC zdecydował się na obniżenie tempa skupu aktywów. Ma by...
RPP bez większych zmian

RPP wczoraj nie zaskoczyła. Nie zmieniły się stopy procentowe. Zmiany w komunikacie były kosmetyczne. Nie zmienia się więc też nasza prognoza najbliższych ruchów Rady - wciąż oceniamy, że bardziej prawdopodobne jest rozpoczęcie normalizacji w I kwartale przyszłego roku n...
O zakupach aktywów przez NBP 
Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych odkupów NBP. Na dziś łączna wartość odkupionych obligacji wynosi 141,3 mld zł w tym 40,3 mld zł obligacji BGK oraz 19,8 mld zł obligacji PFR.
USA: Świetne dane z rynku pracy
Dane z amerykańskiego rynku pracy za lipiec zaskoczyły na plus na każdym froncie. Zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło o 943 tys. osób (konsensus 900 tys.). Stopa bezrobocia spadła do 5,4% (poprzednio 5,9%, konsensus 5,7%). Płace wzrosły o 0,4% m/m (konsensus 0,3% m/m). ...
CNB podniósł stopy o 25pb, ale to nie jest ostatnia podwyżka w tym roku

Narodowy Bank Czech (CNB) ponownie podniósł stopy procentowe o 25 pb. Główna stopa procentowa wynosi teraz 0,75%. Nie jest to jednak ostatnie słowo banku - najnowszy zestaw prognoz analityków CNB oraz wypowiedzi członków zarządu wskazują, że w tym roku czekają nas dalsze...
Badania koniunktury NBP: szukamy dziury w całym

Nasz preferowany scenariusz makroekonomiczny zakłada silny wzrost PKB z dość szybko zacieśniającym się rynkiem pracy, presją płacową, dużymi inwestycjami (przyczyniającymi się w średnim okresie głównie do podniesienia zagregowanego popytu, a nie podaży) i presją cenową. ...
Fed: Kolejny krok do przodu

Niespodziewanie FOMC dołączył do komunikatu wskazówkę, że na rynku pracy dokonał się postęp. W odpowiednim kontekście oznacza to przybliżenie decyzji o zmniejszeniu zakupów aktywów, choć jeszcze nie teraz. Kluczowy dla tej decyzji jest rynek pracy, który nie tylko powini...
EBC: pierwsze posiedzenie po przeglądzie strategicznym
Komunikat nieznacznie się skrócił a nowa formuła forward guidance implikuje, że zmiana polityki pieniężnej EBC będzie wymagała osiągnięcia przez inflację 2% nie w średnim terminie (a więc w końcu projekcji inflacyjnych) tylko wcześniej, aby można było ją jeszcze zobaczyć...
Raport NBP o imigrantach: chęć do zamieszkania w Polsce rośnie

NBP zaprezentował raport o imigrantach z Ukrainy, którzy pracują we Wrocławiu. Cześć statystyk jest lokalna, jednak wnioski można w niektórych przypadkach uogólniać. Widać, że epidemia zatrzymała imigrantów w Polsce, ale nie zmieniła istotnie planów pobytowych. Chęć do z...
1
2
3
4