Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 10.11.2021
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Aktualizacja 12.10.2021
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)
Aktualizacja 25.08.2021
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)
Otoczenie makroekonomiczne
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem). Rewizja scenariusza makro 21.04.2021.

Otoczenie makroekonomiczne
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
PKB w 2021 roku
Gospodarka odbije w 2021 roku, ale tempo ożywienia okrzepnie dopiero pod koniec roku i kolejne lata - z uwagi na transfery unijne - mogą być jednymi z najlepszych w polskim cyklu. W krótkim terminie epidemia jeszcze o sobie przypomni, a obostrzenia epidemiczne pozostaną ...
Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

Otoczenie makroekonomiczne
1
2