Prognozy krótkoterminowe - lipiec 2021

W tym miesiącu najciekawsze mogą być nie tyle same comiesięczne odczyty GUS (i nasze ich prognozy), co projekcja inflacyjna NBP. Jej szczegóły mogą determinować zachowanie Rady w najbliższych miesiącach. Za nami już najważniejszy lipcowy odczyt (wstępny szacunek inflacji...
Prognozy krótkoterminowe - czerwiec 2021

W sferze realnej nadchodzące odczyty będą albo uwarunkowane niskimi bazami (przemysł) albo otwieraniem gospodarki (sprzedaż). Najciekawszy będzie jednak odczyt inflacji - spodziewamy się dalszych wzrostów (do 4,7% r/r).
Prognozy krótkoterminowe - maj 2021
Niskie bazy z zeszłego roku uwypuklą się w odczytach za kwiecień (stąd ogromne roczne dynamiki). Ogólny obraz pozostaje jednak niezmieniony - przemysł wciąż radził sobie dobrze, sprzedaż i zatrudnienie pozostawały pod wpływem restrykcji. Zaskoczyła inflacja - wynik 4,3% ...
Prognozy krótkoterminowe - kwiecień 2021
Odczyty za marzec pokażą solidne wzrosty inflacji (zarówno CPI jak i PPI). Sferą realną rządzić będą efekty bazowe. Gospodarka i konsumenci w coraz mniejszym stopniu reagowali negatywnie na restrykcje.
Prognozy krótkoterminowe - marzec 2021

Luty był okresem łagodzenia części obostrzeń co znalazło swoje odzwierciedlenie np. w prognozie sprzedaży detalicznej. Niezmiennie dobrze radziła sobie produkcja przemysłowa, choć wąskie gardła podażowe mogą być niebawem (przejściowo) widoczne. W tym miesiącu poznamy też...
Prognozy krótkoterminowe - luty 2021

Powrót restrykcji i niekorzystna różnica dni roboczych będą rzutować na dane publikowane w lutym. To miesiąc wielu niewiadomych (trudny odczyt inflacji, zmiana próby w odczycie zatrudnienia, wpływ płacy minimalnej), co widać w niezwykle rozbujanych prognozach (duży rozrz...
Prognozy krótkoterminowe - styczeń 2021

Najważniejszym tematem rozpoczynającego się miesiąca będzie naszym zdaniem działanie RPP. Wypowiedzi prezesa Glapińskiego oraz kolejnych członków Rady wskazują na cięcie stopy referencyjnej do 0% już na najbliższym posiedzeniu.
Prognozy krótkoterminowe - grudzień 2020
Dane za listopad powinny wskazać, jak druga fala pandemii odbiła się na gospodarce. Najbardziej dotknięta będzie sprzedaż detaliczna - tu też naszym zdaniem odnotowano największe spadki. Drugim ciekawym zakładem jest produkcja przemysłowa. W tym przypadku jesteśmy równie...
Prognozy krótkoterminowe - listopad 2020

Efekty drugiej fali pandemii w październikowych danych będą ledwie widoczne. Wyjątkiem jest tu sprzedaż detaliczna, gdzie w wydatkach kartowych już odnotowaliśmy widoczne spadki. Ten miesiąc przyniesie też wstępne dane o PKB za 3 kw. W naszej ocenie wyniósł on -0,7% r/r....
1
2