Rekomendacja numer 1/2021

Decydujemy się na agresywną alokację przez DS1029 i wyjątkowo ustawiamy zlecenie T/P na poziomie 114,0. Dojście rynku do tego poziomu oznacza, że rekomendacja automatycznie przechodzi w depozyt.
Rekomendacja numer 11/2020

Zamykamy agresywną alokację i przechodzimy w depozyt.
Rekomendacja numer 10/2020
Ponownie rozpoczynamy agresywną alokację w DS1029
Rekomendacja numer 9/2020
Realizujemy zysk na obligacjach (2,05%) i przechodzimy w depozyt.
Rekomendacja numer 8/2020

Zmieniamy rekomendację i ponownie decydujemy się na agresywną alokację w długie obligacje. Rynek dyskontuje już sporo pozytywnych informacji. RPP będzie chuchać i dmuchać na ożywienie.
1
2