Czekamy na dane o stopie bezrobocia i wystąpienie prezesa NBP