PKB w Niemczech i USA pokażą skalę spowolnienia w 2 kwartale.