Sporo danych w kalendarzu, ale najważniejsza inflacja w USA