Poznaliśmy założenia krajowej polityki pieniężnej na 2021 i rating Fitch