Dzisiejsze posiedzenie RPP nie przyniesie zmian w polityce pieniężnej.