W RPP bez zmian - stopy pozostaną niezmienione na długo