MFW podwyższył prognozy z uwagi na punkt startowy. Niepewność nadal poteżna.