Nadwyżka na rachunku bieżącym w Polsce w dół, CPI w USA w górę