Tydzień pełen danych: inflacja i PKB w Polsce, rynek pracy w USA, wskaźniki koniunktury...